בתי משפט קהילתיים: שותפות מערכתית וקהילתית חדשה בישראל

אתי כהן
המחלקה לשירותים חברתיים, עיריית באר שבע

כחלק מהמגמה ההולכת ומתרחבת למצוא חלופות לענישה קלאסית ככלי להתמודדות עם פשיעה, פותח בישראל במהלך השנים האחרונות מודל עבודה חדש במסגרת הליך הפלילי – בתי משפט קהילתיים. הנחת היסוד העומדת בבסיס הרעיון של בתי המשפט קהילתיים לפתרון בעיות היא שחלק נכבד מהעבירות הפליליות מתבצעות על רקע בעיות חברתיות-כלכליות. המודל מתמודד לא רק עם העבירה עצמה אלא גם עם הגורמים המובילים למצב העברייני ולשימורו והוא נועד לצמצם פשיעה חוזרת ולחזק את ביטחונם האישי של התושבים באמצעות תכניות שיקום ארוכות טווח הנשענות על משאביה וכוחותיה של הקהילה המקומית.
בבסיס מודל העבודה עומדים שיתופי פעולה מרתקים בין עובדים סוציאליים למשפטנים, ובין צוות בית המשפט לבין הרשות המקומית והקהילה.
4 הרצאות מוצעות במסגרת הסימפוזיון:
1. הצגת השותפות - מודל שלושת המעגלים (מציגה: מנהלת אגף הרווחה, עיריית באר שבע)
אחד היסודות החשובים והחדשניים במודל העבודה של בתי המשפט הקהילתיים (בארץ ובעולם), הוא שילובה של הרשות המקומית ומוסדותיה (בפרט שירותי הרווחה) כשחקן מרכזי בהליך הפלילי-השיקומי. האחריות המשותפת באה לידי ביטוי בנהלי עבודה וישיבות משותפות, בתקשורת רציפה בין שירות המבחן למבוגרים ועורכי הדין לבין העובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים וביחידות להתמכרויות וכן בהכרות של שופט/ת בית המשפט הקהילתי עם גורמים בכירים ברשות המקומית ועם מרבית המענים והמשאבים הקיימים בקהילה.
בית המשפט הקהילתי מכוון לחולל שינוי בשלושה מעגלים שונים:
במעגל הפרטני-משפחתי, קידום רווחת הפרט ומשפחתו, באמצעות תכנית שיקום הוליסטית מרובת שלבים הנבנית תוך תיאום מלא עמו ועם הגורמים הרלוונטיים בקהילה ומיושמת באופן יומיומי למשך תקופה של 18 חודשים.
במעגל המערכתי, קידום שינוי תפיסתי ביחס לאוכלוסיית עוברי החוק בקרב אנשי מקצוע וגורמים מקבלי החלטות במערכות השונות (דיור, בריאות, חינוך, ביטוח לאומי וכן הלאה) על מנת להביא להסרת חסמים ולפתרון בעיות. זאת באמצעות פגישות חשיפה, תקשורת רציפה מול נציגי המערכות, ניהול פורום עירוני של שותפים ועוד.
במעגל הקהילתי, רתימת הקהילה לטובת שיקום עוברי החוק ושילובם המיטבי בקהילה. ימי השבה לקהילה, מתנדבים מלווים, מעסיקים ידידים ומפגשי שיתוף תושבים ועבודה עם עמותות שונות בעיר.

Powered by Eventact EMS