ממקבל לנותן - הקשר בין מתנדבים לעוברי חוק, ההופכים בעצמם למתנדבים בקהילה

יעל גני אור
המחלקה לשירותים חברתיים, עיריית באר שבע

שיקומם ושילובם של עוברי החוק המשתתפים בבית המשפט הקהילתי, נשען במידה רבה על יכולתה של הקהילה לקלוט אותם ועל רצונה לקבלם על חיקה. לצורך כך פותח בבתי המשפט הקהילתיים בישראל תחום ההתנדבות, המשמש כלי משמעותי ויעיל לשילוב בקהילה, באופן דו כיווני. את תחום ההתנדבות בתכנית מובילה העו"ס קהילתית בצוות אשר מרכזת את כלל קשרי העבודה עם הגורמים השונים בעיר במרכיבים את המעטפת הקהילתית העומדת לרשות המשתתפים בתהליך השיקום.

מתנדבים מלווים: גויסו קבוצות רב-גילאיות והטרוגניות של מתנדבים מקומיים, שתפקידם ללוות את המשתתפים ובני משפחותיהם באופן פרטני, במהלך תהליך השיקום. הליווי מגוון וכולל פעולות שונות, כגון מסיוע במיצוי זכויות והסדרת חובות, ליווי לדיונים בבית המשפט ולפגישות שונות, ביקורי בית, בילויים משותפים בבית קפה ובאירועי תרבות וכן הלאה. המתנדב המלווה משמש אוזן קשבת ודמות יציבה וחיובית עבור המשתתף, אשר איננה חלק מהצוות המקצועי והיחסים עימו בלתי פורמליים ובלתי מחייבים. כל קשר בין מתנדב מלווה לבין משתתף ומשפחתו הוא על בסיס וולנטרי בלבד. המתנדבים עצמם עוברים הכשרה ראשונית והכשרות שוטפות וכן מלווים ומודרכים על ידי צוות התכנית באופן הדוק. במהלך ההרצאה יוצגו מסקנות משנתיים של ניסיון במתכונת זו של מתנדבים מלווים וכן דילמות מקצועיות ואתיות רלוונטיות.

התנדבות עוברי חוק: בית המשפט הקהילתי מעודד את משתתפיו להתנדב בקהילה באופן קבוצתי ופרטני, על פי תחומי העניין שלהם והיכולות שלהם. במסגרת זו, מוסדו קשרי עבודה נרחבים עם עיריית ב"ש, בינהם מדור התנדבות, המחלקה לעבודה קהילתית ו עמותות המציעות מקום התנדבות בתחומים שונים כגון – סיוע לקשישים, טיפול בבעלי חיים, גינון קהילתי ועוד. ההתנדבות הקבוצתית מתקיימת כחלק מ"ימי השבה לקהילה" בהם משתתפים גם חברי הצוות (קציני מבחן, עורכי דין) ומטרתם לחשוף את המשתתפים לתחומי עשיה שונים ולמקומות התנדבות בעיר וכן לייצר אצלם רצון ותחושת מסוגלות לתרום חזרה לקהילתם. חלק זה של ההרצאה יתמקד בחשיבותה של התנדבות עוברי חוק ובפוטנציאל הטמון בה לשיקומם וכן בלקחים מן הנסיון שנצבר עד כה בבתי המשפט הקהילתיים בישראל בתחום זה.

Powered by Eventact EMS