"התפתחות העבודה הסוציאלית כמגן חברתי – שיח ותיקים"

ד"ר רות רעיף 1 בלהה אגוזי 2 kalay@012.net.il 3 אהובה אוברשטיין 4
1עו"ס מומחה שיקום, פק"ס ראשית לחוק הסעד (טיפול במפגרים), מ.מ. מנהלת המחלקה לאבחון וקידום, האגף לטיפול באדם עם נכות שכלית התפתחותית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים (גמלאית), ירושלים
2יו"ר ארצית חטיבת העו"ס הגמלאים, מנהלת מחלקה לשירותים חברתיים (גמלאית), תל אביב
3כיום מרכזת המועצה לעבודה סוציאלית, חטיבת העו"ס הגמלאים, מנהלת שרות סוציאלי מחוז שרון- שומרון, קופ"ח כללית (גמלאית), תל אביב
4עו"ס מומחה בתחום ילד ונוער, חטיבת העו"ס הגמלאים, מרכזת נושא ילד ונוער מינהל שירותים חברתיים תל אביב יפו (גמלאית)

שמונים שנות קיומה של העבודה הסוציאלית בישראל הן הזדמנות טובה להתבוננות בכברת הדרך אותה עבר המקצוע מימיו הראשונים עד לימינו.
ההתפתחות הדרמטית של המקצוע באה לידי ביטוי במקומות הכשרה ולימוד, במקומות עבודה, במושגים מקצועיים, בדרכי טיפול, בחקיקה חברתית ובמחקרים אקדמיים.
מושגים ראשוניים אשר ליוו את ראשית המקצוע כדוגמת: "לשכת סעד", "עוזרת סוציאלית", "פקיד סעד", "המכון להכשרת עובדים סוציאליים", הם נחלת העבר. מקצוע העבודה הסוציאלית כיום הנו פרופסיה הנלמדת ב- 12 בתי ספר לעב"ס, במסגרות אוניברסיטאיות ובמכללות. מזה מספר שנים העבודה הסוציאלית הינה מקצוע עם מומחיות מוכרת בתחומים השונים, וקימת מעורבות רבה עם מקצועות בתחומי טיפול רבים.
בכל רשות מקומית ובכול עיר קיימות כיום מחלקות לשירותים חברתיים, כל אזרח רשאי לפנות אל המחלקה באזור מגוריו ולקבל מגוון שירותי רווחה מהעובדים הסוציאליים. העבודה הסוציאלית התרחבה מעבר למשרד הרווחה ומשולבת גם בגופים ממסדיים כגון: בריאות, חינוך, ביטחון, שירותי בתי הסוהר וכן בארגונים של החברה האזרחית, עמותות וגופים פרטיים.
"חטיבת העובדים הסוציאליים הגמלאים" מציעה לקיים שולחן עגול במהלכו נחווה באמצעות סיפוריהם של עובדים סוציאליים מייצגי דור הוותיקים מתחומי רווחה; מניעת אלימות; בריאות; אקדמיה; חוקה ומשפט את הדרך וההתפתחות במהלך 80 שנות העבודה הסוציאלית בארץ.

Powered by Eventact EMS