תכנית `יחדיו`- ומותר לאהוב..- עקרונות תכנית יחדיו והשתקפותם בעקרונות העבודה הסוציאלית בעבר, בהווה ועם מבט לעתיד

author.DisplayName 1 author.DisplayName 1 author.DisplayName 2
1תכנית יחדיו, עמותת כתף לכתף, ארצי
2השירות לרווחת הפרט והמשפחה, משרד הרווחה, ירושלים

מטרת העל של תכנית `יחדיו` הינה לייצר סביבה מוגנת ומאפשרת התפתחות תקינה ותומכת של הילדים במשפחה, באמצעות התערבות קבוצתית עם אימהות המכוונת ליצירת מרחב להעצמה ופיתוח תחושת מסוגלות עצמית ורווחה אישית בקרב המשתתפות.

מטרת הסימפוזיון להתבונן בתכנית `יחדיו` כדרך התערבות מקצועית משמעותית הפועלת מעל שלושה עשורים. נבחן עד כמה עקרונות התכנית מצליחים להיות מוגנים במציאות העכשווית בשדה: ריבוי מחויבויות ומשימות, נשאל כיצד ועד כמה אנו מחויבות ללקוחות בתכנית, למדיניות ולמה שביניהם ונלמד מסיפורי ההצלחה של התכנית.

הרצאות

  1. עו"ס פנינה פקר-ממייסדות התכנית ומרצה באוניברסיטת בן גוריון- עבודה תמיכתית כדרך התערבות מקצועית בעבודה עם משפחות במצוקה
  • היכרות עם שיטת ההתערבות בתכנית יחדיו והרציונל המוביל אותה.
  • שיטת ההתערבות התמיכתית- כדרך התערבות מקצועית בעלת השפעה חיובית משמעותית
  1. עו"ס רחלי רחבי ונעה שוורץ פובלובסקי- המחלקה לשירותים חברתיים בעיריית רחובות- מנחות תכנית `יחדיו`+ שתי משתתפות בתכנית- תכנית `יחדיו` מהלכה למעשה
  • ביחידה זו נדון ביישום העקרונות של הגישה התמיכתית הלכה למעשה, נכיר תהליך של קבוצה וההישגים של הנשים המשתתפות בקבוצה.
  1. מנהל/ת מחלקת רווחה- אמון ונאמנות- ריקוד משותף במחלקות הרווחה

בהרצאה זו נתבונן בהשפעה של הפעלת תכנית `יחדיו` על מחלקת הרווחה

  1. עו"ס נורית ויסברג נקאש- מפקחת ארצית תחום משפחה, השרות לרווחת הפרט והמשפחה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים- תפקיד עו"ס המשפחה בראי יחדיו

בהרצאה זו נציג את תפקיד עו"ס המשפחה – מנהל ההתערבות והדמות המקצועית המשמעותית בקשר עם המשפחה בצוות. נדון באופן שבו תכנית `יחדיו` מיישמת את העקרונות המרכזים שלאורם עו"ס משפחה פועל ונזהה את התכנית כחלק מרצף התערבויות במחלקות.
עו"ס גלית כהן- מ"מ רכזת תכנית `יחדיו`- עמותת "כתף לכתף"- תנחה את המושב

גלית כהן
גלית כהן
Powered by Eventact EMS