שינוי והבניה מחודשת של מודל העבודה הקבוצתית במרכז רפואי לבריאות נפש

יהודית גלברד yehuditgelbard@gmail.com
המחלקה לעבודה סוציאלית, המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב-השרון, פרדסיה

הטיפול הקבוצתי במרכז רפואי לבריאות נפש הינו מרחב טיפולי חשוב, הממלא נפח פעילות ניכר ומושקעת בו אנרגיה רבה. מודל העבודה שהתקיים עד תחילת העשור הנוכחי נבנה בתחילת שנות ה-90, לפני הרפורמות השונות בבריאות הנפש. בשנים האחרונות מערכת בריאות הנפש עברה שינויים רבים שהתבטאו בקיצור משמעותי של אורך האשפוזים במחלקות הפעילות, בתחלופה רבה מאד של מטופלים ובמספר רב של מאושפזים בכלל מחלקה. במקביל, קיימת תחלופה רבה מאד שלמטפלים הבאים לתקופות התמחות קצרות יחסית. כדי להתאים את מודל העבודה הקבוצתית למציאות המשתנה ולהקנות ידע בסיסי בטיפול קבוצתי למטפלים החדשים, הוחלט לבדוק מחדש את האופן בו מופעלות כלל הקבוצות המתקיימות במרכז, ולהבנות מודל מקיף המתאים לצרכים הנוכחיים של מטופלי המרכז ומטפליו. לצורך זה נבנתה במרכז לבריאות הנפש לב השרון ועדת היגוי קבוצות. הועדה הורכבה מנציגי המקצועות הטיפוליים השונים במרכז ומנתה 7 חברים (3 מהן עו"ס). הועדה בנתה תכנית בת 6 שלבים, והובילה את ביצוע התכנית, שלב אחר שלב, במשך 3 שנים. התכנית כללה: 1. הבנת הקשיים והצרכים בתחום העבודה הקבוצתית. 2. בניית מודל לעבודה קבוצתית תואמת לצרכים העכשוויים. 3. גיוס ההנהלה ומנהלי המחלקות לתהליך. 4. גיוס המטפלים ליישום תוך שותפות פעילה. 5. הפעלת קבוצות הדרכה קבועות למנחי הקבוצות. 6. השתלמות בטיפול קבוצתי יישום התכנית הצליח, ובעקבותיו התחדשה תשתית העבודה הקבוצתית בבית החולים. תחום הטיפול הקבוצתי מתקיים בתנופה מחודשת, במקצועיות ותרומתו למטופלים ניכרת. בתום שנתיים מאז שהתכנית פועלת במלואה, נוספו קבוצות במחלקות בהן לא התקיימו קודם די קבוצות. כמו כן, ההדרכה למנחי הקבוצות נעשתה משמעותית מאד והפכה לאחד מיסודות עבודת הצוות בכל המחלקות בהן היא מתקיימת (7 מחלקות מתוך 9 מחלקות המרכז).

יהודית גלברד
יהודית גלברד
המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון
Powered by Eventact EMS