מרחב טיפולי בלתי פורמאלי בעבודה עם נערות וצעירות נפגעות תקיפה מינית

bait@elem.org.il יעל קאהן
בית אמיתי, עמותת עלם, תל אביב

רציונאל/רקע: התמודדות עם פגיעה מינית מתמשכת בילדות כרוכה פעמים רבות בחיים עם סוד כואב, אשמה ובושה. המרחב הקבוצתי המוצע ב"בית אמיתי" מאפשר קבוצת השתייכות נשית מעצימה, המסייעת להפחית את תחושות האשמה, להכיר בכאב ולבחור בדרכי התמודדות אדפטיביות.

מטרות: מטרת הסדנא היא היכרות עם עקרונות הטיפול ב"בית אמיתי", ותרומתם לתהליך הטיפולי של נערות וצעירות המתמודדות עם השלכותיה של פגיעה מינית ממושכת בילדות. משתתפות הסדנא יהיו עדות לסיפורה מעורר ההשראה והתקווה של יעל, ותצויידנה בעקרונות מנחים לזיהוי, ליצירת קשר ולטיפול בנפגעות תקיפה מינית ממושכת.

שיטות: בסדנא תספר יעל, בוגרת "בית אמיתי" את סיפור חייה ותשתף בתהליך השינוי שעברה במקביל לטיפול ב"בית אמיתי". לאור סיפורה וחוויותיה כמטופלת, יוצגו עקרונות ההתערבות ב"בית אמיתי" מנקודת מבט אישית ותיאורטית. נתייחס למושגים דוגמת מרחב טיפולי בלתי פורמאלי, שירות מודע טראומה, טיפול פמיניסטי, קהילה טיפולית ועוד.

מנחות הסדנא: יעל קאהן, בוגרת "בית אמיתי", עמותת עלם; אלכס קוסנר, עו"ס, מנהלת "בית אמיתי".

אלכס קוסנר
אלכס קוסנר
Powered by Eventact EMS