תהליך הטמעת כלי עבודה חדש במרכזי יום

ליליאן שפרן אולגה בן חי גלית נייגר galitn@molsa.gov.il
השירות לטיפול באדם עם אוטיזם, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

רקע כללי:
השירות לטיפול באדם עם אוטיזם הינו שירות צעיר יחסית (כ-18 שנה) אך עשיר מבחינת השירותים הניתנים לאוכלוסייה.
כחלק מהשירותים הניתנים, קיימים כ- 20 מרכזי-יום ייעודיים לאוכלוסיית האנשים על הרצף האוטיסטי המתפקדים בתפקוד קלאסי (הזקוקים לעזרה ברוב פעילויות היום יום). כל גוף המפעיל מרכז יום יצר סגנון עבודה ייחודי ועצמאי ולעיתים מוכוון יותר להתמודדות עם מניעת התנהגויות מאתגרות.
מטרה:
הגדרת מתווה אחיד להפעלת מרכזי היום על פי מודל "התאמת-העיסוקים" שיעמוד בקנה אחד עם האמנה הבין לאומית לזכויותיהם של אנשים עם מגבלה (2006) מתוך מתן מקום לבחירתו האישית של האדם.
שיטות:
השירות שכר יועצת חיצונית אשר לה ניסיון מוצלח בבניית מודל עבודה לתעסוקה של אוכלוסיית השיקום. היועצת למדה את תחום האוטיזם ומהם המאפיינים והצרכים הייחודיים של האוטיסטים בתפקוד קלאסי. לאחר הלמידה בנתה מודל גנרי לעבודה במרכזי היום.
לפני כשנה וחצי החל פיילוט בכמה מסגרות. כיום, לאחר סיום תהליך הפיילוט, החל הטמעת הכלי כחלק משגרת יום העבודה במרכזי היום.
ממצאים:
תהליך הפיילוט היה מוצלח בחלקו והתקבלו פידבקים חיוביים על כך שהמודל משפר את איכות חיי האדם הנמצא במרכז היום. יחד עם זאת, הפיילוט נתקל גם בקשיים והתנגדויות של הצוות במרכזים.
מסקנות והמלצות יישומיות:
לצורך התחלת ההטמעה נותחו הקשיים שהתגלו בתקופת הפיילוט ונקבעו מספר פעולות:
- עריכת יום חשיפת מודל העבודה- אליו זומנו עובדי הגופים בכל הדרגים.
- לכל מסגרת יהיה רפרנט אשר תפקידו להניע את התהליך במסגרת.
- הטמעת הכלי תהיה הדרגתית ומובנה בכדי לא להעמיס על הצוות במסגרות.
- טיפוח קבוצת רפרנטים שתיפגש בתדירות של אחת לחודשיים.
- הדרכה פרטנית- על פי הצורך.

גלית נייגר
גלית נייגר
Powered by Eventact EMS