יצירתיות או לא להיות -מודל לצמיחה תעסוקתית ומניעת שחיקה

author.DisplayName
מנכ"ל, העצמה, תל אביב

רציונל – רבים מהעובדים הסוציאלים בשירות הציבורי ובמגזר הפרטי, חשים במהלך השנים תקיעות או שחיקה בעבודתם. השחיקה פוגעת באופן משמעותי באפקטיביות התפקודית של העובדים.
בסדנא זו ברצוני להציג דרך ייחודית מחשבתית ומעשית להתמודדות עם מצבים אלה, ליצירת פריצת דרך להתקדמות אישית ומקצועית.
מטרות – למידה ותרגול מעשי של מודל ייחודי התורם באופן משמעותי להתמודדות עם מצבי תקיעות ושחיקה בעבודה ומאפשר הנעה לשינוי אישי ותעסוקתי בתחום העבודה הסוציאלית.
שיטות – בסדנא אציג את "מודל היצירתיות" שפותח ע"י Barbara Cecil, יועצת ארגונית ותעסוקתית בארגונים גלובליים. את המודל התאמתי לאתגרים שחווים עובדים סוציאליים בעבודתם והוא מאפשר התבוננות ויישום מעשי של תהליכים מונעי תקיעות ושחיקה.
המודל הינו ספירלי ומכיל בתוכו 5 שלבים של התפתחות:
1. שקט
2. חיבור
3. פעולה
4. התממשות
5. שחרור
העבודה על המודל מאפשרת למידה עצמית חוויתית וקבלת החלטות מעשית במצבים הדורשים שינוי והתפתחות בעבודה.
המפגש ישלב תרגול ולמידה מעשית של כל אחד מהמהשתתפים.

עינת מזרחי
עינת מזרחי
Powered by Eventact EMS