נאמני שכונה - רשת חברתית לסיוע הדדי בין שכנים

ניקי קריגר krniki@jerusalem.muni.il
היחידה העירונית להתנדבות, עיריית ירושלים

ירושלים למודת ניסיון עם מצבי משבר שונים ומגוונים. למצבים אלו השפעה על פרטים משפחות וקהילות אשר נדרשים להתמודד עם המשבר. יכולתם לחזור לשגרת חייהם מבטאת את חוסנם האישי, המשפחתי והקהילתי. לאור ניסיונות שונים בירושלים הוחלט לגבש אסטרטגיה לחיזוק החוסן הקהילתי בהתמודדות עם מצבי שיגרה וחירום, המבוססת על לקיחת אחריות של תושבים על חייהם וחיי הקהילה.

במרכזה של האסטרטגיה עומד פרויקט נאמני שכונה.

מטרת התכנית היא ליצור תשתית קהילתית שתוכל לתת מענה עבור תושבים על ידי תושבים מתנדבים בעתות שיגרה ובמצבי משבר וחירום. הפרויקט מקדם ערכים של ערבות הדדית , סולידריות ועזרה לזולת. במסגרת תכנית נאמני שכונה, בונה העובד הסוציאלי יחד עם התושבים מערך קהילתי המבוסס על שכנות טובה וקירבה גאוגרפית בין התושבים.

המערך מורכב מנציגי בניינים ורחובות שגויסו לאחר מיפוי וזיהוי תושבים מתנדבים שמעוניינים לקחת חלק במיזם הקהילתי. יחד עם מוסדות וארגונים במרחב השכונתי אשר במצבי חירום יפעלו כרשת חברתית ויתנו מענה למצוקות התושבים בסביבת מגוריהם. נאמן שכונה עובר הכשרה ותיאום ציפיות בנוגע למצופה ממנו בשגרה ובחירום ורשום ומבוטח כמתנדב מטעם העיריה.

במהלך שלושת השנים האחרונות להפעלת התכנית נרשמו מעל אלף תושבים בעיר ירושלים כנאמני שכונה.

ראינו עליה ניכרת בקשר בין התושבים לשירותים השכונתיים ובנוסף חיזוק מעמדם של המינהל הקהילתי ולשכת הרווחה ככתובת רלוונטית עבור התושבים. למדנו שמיפוי מעמיק על ידי העובדים מסיע לגייס תושבים נוספים להתנדבות המשמעותית זו.

מתן סיוע ישירות לשכנים ולשכונה ובתמורה מתן הכרה והוקרה בעשייה ההתנדבותית של התושבים כלפי שכניהם על ידי אנשי המקצוע בונה את הקהילה וגורם לשיפור בחוסן הקהילתי

בהרצאה ארחיב על השיטות המגוונות של גיוס ותחזוק של מתנדבים והאתגרים של תכנית.

ניקי קריגר
ניקי קריגר
עיריית ירושלים
Powered by Eventact EMS