אלו אנחנו: קבוצת הפייסבוק של איגוד העובדים הסוציאליים כמשקפת את מצב העובדים הסוציאליים

עדי שליט adi.shalit@gmail.com 1,3 תמי פרבר 2,3
1השירות לעבודה סוציאלית, שירותי בריאות כללית, תל אביב
2דרום השרון, המחלקה לשירותים חברתיים, ראש העין
3צירות בוועדת קשרי עו"ס, איגוד העובדים הסוציאליים, תל אביב

קבוצת הפייסבוק של איגוד העובדים הסוציאליים הוקמה ב 2014 בתמיכתה של יו”ר האיגוד צפרא דוויק, ועל ידי וועדת קשרי עו”ס. הקבוצה היא קבוצה סגורה לעובדים סוציאלים בלבד. הקבוצה מונה כיום כ 4,000 עובדות ועובדים סוציאליים מכל מגוון העשייה המאפיין את המקצוע. הקבוצה הוקמה לאחר הבחירות האחרונות כחלק מהפקת לקחים של פעילות האיגוד. המטרה בהקמה היתה ליצור ולחזק את הקשר בין האיגוד ל“שטח”.

ההחלטה להפעיל פייסבוק לאיגוד לוותה בחששות ודילמות מרובות. היה ברור כי הדרך המהירה והבלתי אמצעית להנגשת האיגוד לשטח, היא דרך פלטפורמת הרשתות החברתיות אולם השימוש בפלטפורמה הפייסבוקית כרוך בהבנה כי רמת השליטה של המפעילים בתכנים היא מוגבלת- לטוב ולרע.

קבוצת הפייסבוק פועלת כבר 3 שנים והפעילות בה היא ערה במיוחד, כאשר מדי יום מועלים פוסטים רבים ע”י חברי הקבוצה, סביבם מתפתחים דיונים. ניתן לעשות סיכום ביניים ולגזור תובנות רבות מהאופן בו משתמשות העו"ס בקבוצה ומהתכנים שעולים בה. תובנות אלו חשובות בפני עצמן וכמו כן משמשות מראה לתמונת מצב פרופסיונלית, עכשווית ואותנטית.

בהרצאה נסקור את הקמת הקבוצה, אופן ואופי פעילותה ונציג תמות מרכזיות שעולות בפוסטים שמועלים בקבוצה, ובדיונים הרבים המתקיימים בה. נראה כי הפייסבוק של האיגוד הפך להיות זירה לייעוץ, שיתוף ותמיכה וגם ונטילציה. לעזרה הדדית בין החברים בו, הכוונה, יעוץ ותמיכה בכל מה שקשור בסוגיות מקצועיות, הקשורות לתנאי עבודה והסכמי העבודה, בחיפוש עובדים וחיפוש עבודה, במדיניות רווחה ובנושאים מגוונים ורבים נוספים. לצד זאת יש גם ויכוחים בקבוצה - שאלות בקשר למאפיינים הפוליטיים הן בעבודה והן במדינה, קשיים ושאלות על תנאי העבודה של העו”סים ועל תפקוד האיגוד.

סקירת זו תיתן תמונת מצב לתחומים הנמצאים בסדר היום של העו”סים.

עדי שליט
עדי שליט
שירותי בריאות כללית
Powered by Eventact EMS