כשהיד המושטת לעזרה נחבלת בעצמה

netama7@gmail.com מיכל כץ
"מרכז טל" מרפאת ילדים ונוער, המרכז לבריאות הנפש, באר שבע

אלימות כלפי צוותים מטפלים הפכה לצערנו לדבר שבשגרה.

עובדים סוציאלים רבים הגיעו למקצוע מתוך רצון להושיט יד ולהטיב עם אחרים הנמצאים במצבי קושי ומצוקה, כאשר היד המושטת מקבלת בתגובה מכה, השבר והכאב גדולים עד מאוד. הפער בין העמדה עימה מגיע העובד , לבין התגובה התוקפנית כלפיו עשויה לייצר חוויה טראומטית שיכולה להפוך את המושיט לעזרה לנזקק בעצמו. חוויות קומפטנטיות ותפעול נכון של אירועי אלימות יכול לסייע הן במזעור הנזק עד כמה שניתן והן במניעת טראומה עתידית.

סדנא זו תהיה מעגל של שיתוף בו מי שייחפוץ בכך יוכל לחלוק רגע בו היה חשוף לאלימות או לחוויה של איום בשל תפקידו. ננסה להבין את הסיבות להסלמה לצד הכרה ולמידה של כללי אצבע לצמצום עוצמת האירוע ולמידה של דרכי התמודדות יעילות שיצמצמו את הפגיעה.

בנוסף נדבר על דרכים להתמודדות יעילה עם אירועים טראומטיים על מנת למנוע התפתחות של PTSD.

נטע מגן
נטע מגן
Powered by Eventact EMS