עבודה סוציאלית מודעת עוני – תאוריה ופרקטיקה על פי סיפורה של משפחת כהן המשתתפים בתוכנית נושמים לרווחה

author.DisplayName
המחלקה לשרותים חברתיים נתיבות, תכנית "נושמים לרווחה", נתיבות

רקע:
בהרצאה זאת אני מבקשת להדגים את התאוריה והפרקטיקה של עבודה סוציאלית מודעת עוני באמצעות סיפורה של משפחת כהן.
בעבודה סוציאלית מודעת עוני העיקרון המנחה הוא – עוני הוא הפרה של זכויות אדם והוא תוצר של ליקויים במערכות השונות (חוסר נגישות למשאבים ציבוריים, חסמים בירוקרטיים, הפליה על רקע מגדר, דת, אזור מגורים ועוד). מתוך כך התפיסה היא שעוני אינו ליקוי אישי או משפחתי. עבודת עו"ס מתמקדת בהסרת החסמים המערכתיים שמונעים מהמשפחה להתקדם ובזיהוי הכוחות של המשפחה במאבקה לצאת מהעוני.
הילא ויאיר כהן הינם הורים לארבעה ילדים, גרים בשכירות ומשתכרים מינימום. הגיעו לתוכנית עם חובות, קושי בהתמודדות עם ההוצאות, מחסור בציוד בסיסי, עייפות ושחיקה ממקומות העבודה ועם חוויות לא נעימות מהשרות שקיבלו במחלקה. צפיותיהם מהתהליך היו ליווי והכוונה בהסדרת החובות וסיוע כלכלי קונקרטי. נקבעו מטרות גם בתחום התעסוקה. התוצאות הרצויות היו – הסדרת החובות, הגדלת הכנסות ויכולת לנהל חשבון בצורה מאוזנת.
שיטות ההתערבות:
עבודה בשותפות מלאה מתוך הקשר והאמון, והבנה שהמשפחה היא המומחית לחייה
עמידה לצד המשפחות בהתמודדות מול המערכות לצורך מימוש הזכויות
שימוש בסל המענים כמשאב לקידום צרכיה ומטרותיה של המשפחה
שילוב פרקטיקות – עבודה פרטנית, קבוצתית וקהילתית
ממצאים:
המשפחה הסדירה את חובותיה, נמצאת בתהליך לקבלת דיור ציבורי, נרכשו מוצרים בסיסיים, המשפחה יצאה ליום הפוגה חוויתי, הילדים שולבו בחוגים ויאיר מגשים חלום – שר באירועים ומקבל ליווי עסקי.
מסקנות והמלצות יישומיות:
העבודה ע"פ העקרונות של עבודה סוציאלית מודעת עוני הרחיבה את תפיסותיי המקצועיות ולמדתי לראות במשפחה
שותפה שוות ערך לתהליך. עקרונות העבודה הנ"ל הינם פרקטיקה שימושית לקידום תוצאות בעבודה עם משפחות שחיות בעוני שיש לאמץ כתורה בעבודה סוציאלית בכלל ובעבודת המחלקות לשירותים חברתיים בפרט.

חנה אדמנית
חנה אדמנית
Powered by Eventact EMS