דיאלוג בן תרבותי-אלימות רוחנית במגזר היהודי והערבי

ציפי לוי lvitzipi@jerusalem.muni.il אסואן זועבי הרבנית עדינה בר שלום
מחלקת ילד נוער ומשפחה אגף הרווחה מינהל קהילה, עיריית ירושלים

במסגרת הפעילות של ה"פורום להסכמה אזרחית" עובדות כיום חמש קבוצות של אזרחים שבהן משתתפים חרדים וערבים, גברים ונשים לקידום סדר יום משותף ולקידום נושאים אזרחים משותפים. הבחירה בקבוצות עבודה מעורבות של חרדים וערבים נעשתה לאור הדמיון ביניהן במונחים סוציולוגים ואנתרופולוגיים – אוכלוסיות המבוססות על ערכי כבוד וקהילתיות, בשונה מחברות אחרות כדוגמת האוכלוסייה החילונית בישראל.

במסגרת העבודה המשותפת עם קבוצת העובדות הסוציאליות אנו עוסקים בסוגיות מקצועיות המעסיקות אותן וכאלה שנוגעות בעיקר באינטראקציה שלהן עם החברות הללו –

סוגיות כגון: יחסי אדם – משפחה – קהילה, היחס לקשישים בחברה משתנה ואלימות רוחנית כלפי נשים.

מטרת הפרויקט היא שינוי מדיניות בכל הנושאים או לפחות באחד מהם. מטרה נוספת הינה פיתוח מודל המשלב בין העולם התרבותי והערכי של האוכלוסיות הללו, לבין עולם הידע והתאוריות בתחומים השונים. למידה והעמקה בנושאים הללו יתרמו משמעותית לאיכות העבודה שלהן בתוך הקהילות שלהם ושיווק המודל בכלי הסנגור, כדי להטמיע אותו בעבודה בתוך הקהילות ולשלב אותו במדיניות הציבורית הכוללת.

מהלך זה יכול להוביל לכך שהם ישפיעו על עיצוב המדיניות הציבורית ובכך יבואו לידי ביטוי בעיצוב הספירה הציבורית שהיא לב ליבה של החברה המשותפת.

הקבוצה החרדית עוסקת בנושאי אלימות על רקע דתי – אמוני והלכתי. אלימות אותה ניתן למצוא בחברות כחברה החרדית. אלימות עמה המערכת המשפטית ומוסדות הרווחה לא מוכשרים ולא מסוגלים להתמודד.

הקבוצה הערבית עוסקת בהתמודדות עם מצבי משבר משפחתיים בחברה הערבית והצורך בפיתוח שיטות ייחודיות לטיפול במצב זה – ובנתון היות המשפחה הערבית `חמולה`.

ציפי לוי
ציפי לוי
Powered by Eventact EMS