השפעת הרפורמה בבריאות הנפש על הצורך ברצף טיפולי בטיפול בילדים ונוער

author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName
"מרכז טל" מרפאת ילדים ונוער, המרכז לבריאות הנפש, באר שבע
הרפורמה בבריאות הנפש שנתיים לאחר יציאתה לדרך ביולי 2015 הובילה לצורך בהתארגנות מחודשת של המרפאות הוותיקות של ילדים ונוער.
לצד הרחבת מגוון הגופים הנותנים מענים לטיפולים נפשיים, המטופלים המורכבים עדיין מופנים למרפאות בריאות הנפש, בעוד שהמטופלים הקלים יחסית מופנים למטפלים העצמאיים .
דבר זה מחייב את המרפאות להתמקצעות ומתן מענה של רצף טיפולי למטופלים מורכבים שלרוב נחשבים צרכנים כבדים של שירותי המרפאה
היעדרם של מענים בקהילה לילדים עם צרכים רגשיים ונפשיים, מייצר עומס נוסף על המרפאות שמעוניינות לסנגר על הילדים והוריהם ולהקל על שילובם במסגרות נורמטיביות .
לצורך התמודדות יעילה יותר עם משפחות אלו, יצרנו רצף הטיפולי במרפאת "מרכז טל" :מרפאת מעקב (לטופלים שאחרי אשפוז) וטיפול יום - מסגרת בוקר למניעת אשפוז. על מנת שהמרפאה תחזיק עם המשפחה את סיפורו של הילד ותיתן מענה תואם לשלב ולמינון בו המשפחה זקוקה בעת זו לעזרה
שיתופי פעולה וערוצי הידברות עם לשכות הרווחה קיימים אולם יש צורך בהעמקת הנתיבים לעשיה משותפת ובהתאמת מענים קיימים לילדים עם צרכים נפשיים מורכבים.
נטע מגן
נטע מגן
Powered by Eventact EMS