טיפול נפשי בקהילה – כיצד אפשר להפוך את הטיפול הנפשי לנגיש יותר לאוכלוסיות הנזקקות לו?

אפרת לוי niv@kesem.org.il דורית סגל
שירותים חברתיים, "הפרח בגני", תל אביב-יפו

"הפרח בגני" הינו מודל למרכז טיפולי לילדים בגילאי 6-18 ולמשפחותיהם. מרכזי "הפרח בגני" יושבים בתוך מרכזים קהילתיים באופן שמנגיש את הטיפול הרגשי לקהילה בתוכה הוא נמצא. כיום יש ארבעה מרכזים בדרום תל אביב, המטפלים באוכלוסייה על פי שיוך גאוגרפי (שכונות כפר שלם רבתי, שכונת שפירא, שכונת יד אליהו ויפו ג`). מחיר הטיפולים מסובסד ואחיד לכל הפונים – 30 ₪ לפגישה.
צוות המרכזים מורכב מעובדות סוציאליות, פסיכולוגים, תרפיסטים בתחומים שונים, מטפלים הוליסטיים, מטפלים משפחתיים וכן סטודנטים ממקצועות הטיפול שעושים בהם את הסטאז` או הכשרות מעשיות שונות. הצוות מספק התערבויות טיפוליות מגוונות ותופר "חליפה טיפולית" ספציפית לכל משפחה על פי צרכיה.
המרכזים פועלים תחת ומתוך יוזמה של המחלקה לרווחה חינוכית במנהל החינוך של עיריית תל אביב, במודל של שיתוף פעולה בין המגזר הציבורי (הממשלתי והעירוני), המגזר השלישי וכל השירותים בקהילה שמטפלים או באים במגע עם הילדים ומשפחותיהם (בתי ספר, מחלקות לש"ח, שפ"ח, קידום נוער, מרכזים קהילתיים, תוכניות שונות שפועלות במרחב הגאוגרפי). מודל העבודה מבוסס על ההבנה שהילד הוא חלק ממרכת משפחתית וכן ממערכת חברתית רחבה, ועל מנת להשיג שינוי עמוק ומתמשך במצבו יש לפעול בשיתוף פעולה ובתיאום עם כלל המערכות שמקיפות אותו, ובכל מעגלי חייו. המרכזים עובדים עם הרבה גמישות מחשבתית ודיאלוג מתמיד עם הקהילה, בעקבותיו מפתחים מענים שמתאימים עצמם לצרכים שעולים מהקהילה.
בדיון נרצה להעלות מספר שאלות:
1. האם הקמת מענים קהילתיים לטיפול נפשי הם בגדר תפקידן של העובדות הסוציאליות?
2. איך מנגישים מענים לטיפולים נפשיים לאוכלוסיות במצבי מצוקה קיצוניים?
3. איזה מקום צריכות לתפוס העובדות הסוציאליות במאבק על הזכות לטיפול נפשי לאוכלוסיות בהן אנו מטפלות?

אפרת לוי
אפרת לוי
Powered by Eventact EMS