תיאור מקרה: חשיפה לתהליך שינוי מדיניות בשירות הנופשונים

khnaama@jerusalem.muni.il חנה זקהיים
רווחה, תחנת שיקום, לשכת רווחה אזורית צפון ירושלים

רקע:

משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים מתמודדות עם אתגרים רבים.

אחד הקשיים העיקרים הוא הצורך להשגיח ולטפל בילד 24 שעות ללא הפסקה.

כיום קיים מענה חלקי לקושי זה – שירות הנופשונים המוגדר בתע"ס.

הנופשון מאפשר לילד לינה 15 יום בשנה מחוץ לבית. מענה זה אינו מספיק ואינו מותאם לצרכים תפקודיים שונים ולמגזרים מגוונים.

בתחנת השיקום בצפון ירושלים פועלת קבוצת הורים ליצירת שינוי ושיפור המצב הקיים.

מטרות:

  • עיגון הזכות לנופשון בחוק, כך שתהיה זכות למספר ימים קבוע, ללא תלות בביקוש ותקציב.
  • הגדלת מס` הימים להם זכאי כל ילד/ בגיר ל-35 ימים בשנה. מספר אשר יקל על ההורים בהתמודדות עם שאר צרכי המשפחה.
  • פעולות להתאמת ופתיחת מסגרות קבועות הנותנות מענה לצרכים השונים של הילדים.

שיטת ההתערבות:

הקבוצה פועלת בפרקטיקת שינוי מדיניות וברוח ערכי הע"ס הקהילתית: העצמה, שותפות והקניית כלים לשינוי מדיניות, מתוך ראייה שההורים הם המומחים למצבם.

פעילות הקבוצה:

אבחון מצב חברתי

ניסוח נייר עמדה

יצירת שת"פ

פגישות עם אנשי ציבור וקובעי מדיניות

העלאת אפשרויות לפתרון

ממצאים ומסקנות:

תהליך זה הוא ריצה למרחקים ארוכים. אנו טוענות כי יש ערך מוסף לתהליך עצמו, במספר מישורים:

העצמה ובניית חוסן אישי- ההתנסות באסטרטגיות שהתהליך מאפשר, תורם להעצמה אישית ורכישת ביטחון עצמי. הפעילים ממצים יותר את זכויותיהם, מגלים כוחות של התמדה ופועלים לשינוי בתחומים נוספים בחייהם.

רשת תמיכה- הקבוצה משמשת כקבוצת תמיכה, מעבר למשימה עבורה פועלים.

שיפור תדמית הרווחה וחיזוק הקשר עם הלקוחות- התהליך מחזק מאוד את הקשר עם הלקוחות ומפחית את הסטיגמה על הרווחה בכך שהעו"ס עומדת לצד הפעילים ממקום של שותפות.

בניית שירות בהתאמה לצרכי הלקוחות- כאשר הלקוחות שותפים, שירות הנופשונים מותאם יותר לצרכים.

Powered by Eventact EMS