התפתחות הנרטיב של הבעיה שביישום חוק המזונות (הבטחת תשלום) 1972

ד"ר ניקול דהאן
עבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת חיפה

שש שנים עברו מאז מחקר קבוצות מיקוד הצביע על חוק המזונות כאחד מגורמי המצוקה העיקריים של אמהות חד הוריות בשל פרידה וגירושים. קבוצת הפעילות הראשונה התמקדה תחילה בתיאור של המצבים המתסכלים, הבלתי הגיוניים ומכשילי השיקום. הניסוח של הבעיה, אחד השלב של השינוי המתוכנן, היה למשימה מתמשכת, מפני שהחתירה היא להגיע להגדרה ממוקדת ככל האפשר, בעוד שתיאורה נוגע למרכבים בעייתיים משולבים. ההרצאה תעמוד על ההתפתחות של ההגדרה ומיקוד הבעיה, לפי רצף כרונולוגי:
1. בלבול בין מזונות ילדים [Child Support] ומזונות אישה [Alimony]
2. שגיאה בניסוח תקנות החוק, מעבר מפניית האם בשם הילדים הזכאים ועד אמהות זכאיות
3. תפיסה מכלילה שמדובר בקצבה בעוד שמדובר במשבר גירושים, בהלוואה וגביה
4. סטריאוטיפ של נשים חלשות שאינן מצליחות / רוצות לעבוד בעוד שיישום החוק הוא כשל העצמה
5. הבנייה מוטעית כי מדובר ב"הבטחת הכנסה" בעוד שחוק המזונות הוא "הבטחת תשלום".
ככל שההגדרה מחודדת ופשוטה כך קל יותר להציגה במדיה ובפני קובעי המדיניות, ולשים אצבע על המקום המדויק הדורש את התיקון.

Powered by Eventact EMS