סימפוזיון 2 - עבודה סוציאלית עצמאית ויזמית בישראל

author.DisplayName
עבודה סוציאלית, אברהם ביטקין - פסיכותרפיסט ומנחה הורים, רחובות

נושא ההרצאה: יזמות בעבודה סוציאלית
מרצה: אברהם ביטקין, עו"ס קליני, פסיכותרפיסט ומנחה הורים
השירות הפרטי בתחומי עבודה סוציאלית איננו תופעה חדשה בעולם. בכל הזמנים היו עו"סים שהנגישו שירותים באופן אישי (במסגרת החוק, שרואה מקום אינטגרלי ומסדיר את השירות הפרטי).
בהרצאה ברצוני להתייחס לשני היבטים של תופעה ישנה-חדשה של עבודה סוציאלית שמחוץ לכותלי הממסד:
1. תועלת לציבור – ערך לחופש הבחירה של הפונה – העצמת יכולתו של הפונה לבחור היכן וכיצד לקבל את השירות;
2. תועלת למקצוע מתוך מקומו האישי של העו"ס – נתינת פתח ליצירתיות האישית של העובד ותרומתה להפריית המקצוע כולו.
כמו כן נדון במספר סוגיות הנוגעות לעבודה סוציאלית עצמאית תוך שמירה על ערך הבחירה ובהשוואה מול מקצועות הפרה/רפואה אחרים:
• סוגיות כלכליות – מתי אדרבה חוסך בהוצאות כלכליות ללקוח? האם נוצרת "אפליה" על רקע כלכלי? סוגיית התמחור החופשי.
• סוגיות אתיות – האמנם האינטרס האישי של העו"ס משפיע על איכות עבודתו של העו"ס בלשכה?
• סוגיות פיתוח תחומי שירות – מהי המשמעות של פיתוח תחומים המקבילים לשירות ה`לשכתי`? או תחומים שאינם מצויים כיום בסל השירות של המערכת?

Powered by Eventact EMS