כוחה ואתגריה של הקואליציה להבטחת תשלום מזונות ילדים

אלעד איזבוצקי
יחצנות, עם אחד לב אחד - מחוברות, צפת

"הקואליציה להבטחת תשלום מזונות ילדים" היא קואליציה אשר קמה במטרה אחת בלבד- שינוי המדיניות בנוגע לחוק המזונות (הבטחת תשלום). "קבוצת סינגור (ע"י אם הבנים)", "מרכז רקמן", ו"רוח נשית" הם שלושת הארגונים המייסדים. הצטרפו אליהם ארגוני מאמץ, כגון "שינוי חד" "באשר תלכי", "מחוברות", "נשים נגד אלימות", "האגודה הישראלית למען יוצאי אתיופיה", עדינה בר שלום, ומחלקות רווחה ירושלים, ראש העין וחיפה ועוד. כוחה של קואליציה הוא הכוח הסינרגטי של המשאבים הארגוניים וכוחם הלוביסטי, הפוליטי, והמשפטי. ועם זאת התפעול של קואליציה היא מלאכת מחשבת שמטרתה היא פניה מקצועית של הקואליציה כלפי חוץ - הצגת הבעיה, נייר עמדה, הצעת פתרון מותאם סביבה וקשוב ללבטים ואינטרסים של קובעי המדיניות הרלוונטיים. אי-לכך נדרשים כמה מרכיבים: א. מטרה משותפת; ב. תיוג הקואליציה ויצירה של תרבות ארגונית; ג. בניית שיתוף הפעולה ותחזוקתו; ד. הסכמה וחידוד של מהו "הסיפור"- סיפור הקואליציה והבעיה; ה. אסטרטגיה מוסכמת.

ההרצאה תציג את הקואליציה הנידונה, בנייתה ודרכי פעולתה כדוגמה אחת לכוחות ואתגרים של קואליציות.

Powered by Eventact EMS