שינוי מדיניות מתוך לשכת רווחה- סוגיות, כוחות ואתגרים

נעמה קהתי
עבודה סוציאלית, עריית ירושלים

קבוצת "שינוי חד" קמה מתוך יוזמה של נשים חד הוריות, לקוחות רווחה בירושלים, שפנו לעו"ס הקהילתית עם מגוון של צרכים וחסמים לשיקום משפחתי עקב גירושין. אחד החסמים המרכזיים היה מלכודת העוני שיצר חוק המזונות. הנשים הציפו את האילוץ הבלתי אפשרי לבחור בין היציאה לעבודה לבין הבטחת תשלום מזונות לילדים באמצעות הבטל"א ואת המצוקה הרבה עקב הבחירה באחד מהם. ביחד עם הנשים, החלטנו לפני 5 שנים, להקים קבוצת פעילות בתוך הלשכה, שתפעל לשינוי מדיניות חוק המזונות מבטל"א- להפרדת קריטריון הכנסת האם מזכאות הילדים למזונות. לפני כשנתיים חברנו לקואליציה להבטחת תשלום מזונות ילדים במטרה לשנות את החוק ביחד. בהרצאה נציג סוגיות בהן נתקלנו בתהליך שינוי מדיניות מתוך מערכת הרווחה: עבודה מתוך מערכת ארגונית בירוקרטית; תפקידנו כעו"ס (ברווחה) בשינוי מדיניות; הערך המוסף של פעולה מתוך הרווחה; שילוב זירות- מקומית וארצית; קבוצת פעילים בתהליך ארוך טווח.

למידה זו יכולה לשמש דוגמה ללשכות שרוצות לפעול לשינוי מדיניות, ומעודדת אותן להצטרף למאמץ לקראת תיקון חוק הזמונות.

Powered by Eventact EMS