מרכז קשר חיפה – מודל עבודה
לתמיכה והעצמה של משפחות בגירושין עתירי קונפליקט
ובמשפחות במעבר

קטי מנשה kety_1m@walla.com
המחלקה למשפחה, עיריית חיפה

מרכז קשר חיפה, שואף להוות "בית חם" ומסגרת מעצימה למשפחות במעבר ככלל,

ולמשפחות בגירושין עתירי קונפליקט, בפרט.

המטרה לאפשר לילדים במשפחות "מפורקות", לשמור על קשר עצמאי, מיטיב ויציב,

עם שני הוריהם!

הגדרת התפקיד של עו"ס מרכז קשר בתע"ס היא "טיפול פיקוחי" - פיקוח והדרכה הורית

להורה הלא משמורן במהלך המפגשים.

במרכז קשר חיפה התגבשה ההבנה, שבמשפחות בסכסוך מתמשך, יש צורך בעבודה טיפולית, בעיקר, עם שני ההורים, כדי להשיג את המטרה לשמה הופנתה המשפחה!

במרכז קשר חיפה, הצטבר ניסיון שמוכיח, שלעיתים, משך הזמן בו שוהה המשפחה במרכז,

ויחסי האמון הנוצרים בין בני המשפחה לעובד המרכז, יוצרים "קשר טיפולי" משמעותי בין העו"ס לכל בני משפחה, והדבר מאפשר מתן הדרכה ומענים טיפוליים חיוניים לצורך הובלת השינוי המיוחל.

אי לכך, במרכז קשר חיפה הורחב התפקיד הטיפולי של העו"ס, בהסתמך על תפיסה לפיה,

למרכזי הקשר יש ערך טיפולי!

בזכות האווירה הטיפולית והמענים הטיפוליים המקצועיים הניתנים על פי הצורך, למשפחה, מרכז קשר חיפה, מצליח להוביל, לעיתים קרובות, תהליך טיפולי משמעותי

שמביא לשינוי ביחסים בין בני המשפחה!

מהותם של המענים הטיפוליים - לעזור לשני ההורים להפריד בין הסכסוך הזוגי לתפקוד ההורי ובכך, לעזור לילד שלהם.

לעיתים, לא ניתן לעשות זאת, מבלי לעזור קודם לילד שבהם - בכל אחד מההורים!

במרכז קשר חיפה בונים תוכנית טיפולית שתסייע לקשר הורה - ילד, בין אם הילד שותף ישירות, ובין אם העבודה תעשה רק עם ההורים!

חשיבה והתנהלות טיפולית זו, הופכת את עובדי מרכז קשר חיפה, למקור לתמיכה והכוונה, לצמצום הקונפליקט, ותורמת ליציאה מהמשבר ולצמיחה של כל בני המשפחה!

הדבר מבטיח לרוב

קשר מיטיב, ורציף לאורך זמן, בין הילדים לשני ההורים!

קטי מנשה
קטי מנשה
Powered by Eventact EMS