לחוד לשם הביחד - הנחיית קבוצות מקבילות להורים וילדים

Leaco@molsa.gov.il 1 שירה כהן מבטח 2
1קצינת מבחן לנוער, שרות המבחן לנוער כרמיאל
2מנחת קבוצות, עצמאית, כרמיאל

מחקרים (כאהן-סטרבצינסקי, בן סימון וקונסטנטין, 2013 ) מראים כי הורים אשר מגויסים לתהליך הטיפולי בילדם המתבגר, מעבירים לנער מסר שאכפת להם ממנו, שהם רואים אותו. התהליך שההורים עוברים במקביל לנער מקדם את שיקום הנער וחזרתו למוטב.
זו השנה השנייה בה מתקיימת בשרות המבחן לנוער סדנת הורים במקביל לקבוצת נערים. מטרת קבוצת הנערים הקניית כישורי חיים, שינוי דפוסי התמודדות במצבי מתח ותסכול שונים. פעילות קבוצת הנערים מתקיימת במשולב בחדר ובפעילויות ODT ומונחית על ידי קצינת מבחן לנוער ועו"ס מהיחידה להתמכרויות נוער בעיריית כרמיאל. מתוך כך עלה הצורך בקבוצת ההורים.
קיום סדנת ההורים התאפשר בזכות שיתוף פעולה בין מספר גופים: שירות מבחן לנוער והיחידה להתמכרויות נוער בכרמיאל, אשר גייסו את ההורים להשתתף בסדנה וליוו אותם באופן פרטני במהלכה; הרשות למלחמה בסמים ועיר ללא אלימות, אשר היו הגורם המממן של הסדנה ותוכנית נירים בשכונות, אשר אירחה את הסדנה במועדון שלה בעיר.
קבוצת ההורים כללה 10 מפגשים בהם הועברו תכנים מגוונים: אפיוני גיל ההתבגרות, סגנונות תקשורת, דרכים להתמודדות עם קונפליקטים, תפילת השלווה, שימוש באלכוהול וסמים, הקשר עם שרות המבחן. הקבוצה הועברה כסדנא וההורים שיתפו בפתיחות בדילמות ובקשיים. יחידת ההנחיה הייתה מורכבת מקצינת מבחן לנוער ומנחת קבוצות עצמאית - כובע סמכותי יחד עם כובע טיפולי חיצוני. בתהליך הטיפולי נעשה שילוב של גישת אדלר יחד עם הטיפול הסמכותי באמצעות תקשורת פתוחה ומקדמת, ונוצרה בקבוצה אווירה מאפשרת ומקבלת, אשר עודדה את ההורים לשתף בכנות ולעבוד על שיפור התקשורת והיחסים עם ילדיהם.
בכנס נציג את הרציונל לקיום הסדנה, התכנים שהועברו בה, התהליך הטיפולי שעברו ההורים באמצעות דוגמאות שונות. כמו כן נתאר את השפעת השילוב בין מנחה חיצונית ומנחה משירות המבחן על התהליך הקבוצתי.

לאה כהן
לאה כהן
Powered by Eventact EMS