מודל הכשרה בלימודי שדה שנה א`: שותפות ספיראלית בין סטודנטים, מדריכים ומורי יסודות ההתערבות


אורלי אביטל
בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

מודל ההכשרה של לימודי שדה בשנה א` מהווה התנסות המאפשרת למידה חווייתית ראשונית של בעיות חברתיות ואוכלוסיות מודרות. התנסות המאפשרת היכרות עם רצף השירותים בקהילה, עם מדיניות וייחודיות תפקיד העובד הסוציאלי. תוך פיתוח מודעות, עמדות, וערכים ביחס לסוגיות העולות מההתנסות. במסגרת ההתנסות הסטודנט מלווה פונה, מתנסה בפרויקט קהילתי, בסיורים, תצפיות ובלמידה אישית וקבוצתית. מושם דגש על הפנמה של הסתכלות על בעיות חברתיות מהן יקיש על תחומי בעיה חברתית אחרת.
זהו מודל בהתפתחות שנוצר כתוצאה מיוזמה של סטודנטים שהעלו צרכים אודות התנסותם בשדה. לזאת התווספה למידה מהתנסות גורמים שונים בקהילה המקצועית המלווים את הסטודנטים בהכשרתם בשדה ותשומות שבאו מהמורים באקדמיה. אילו השפיעו על חשיבה משותפת של הצוות בלימודי שדה עם מדריכים קבוצתיים המלווים את התנסות הסטודנטים, כך נלמד ומתפתח מודל מתוך , דיאלוג ספירלי הדדי ובלתי פוסק בין סטודנטים מדריכים, מורים, וצוות לימודי שדה, בו מתקיים שיתוף, העמקה, גיוון והטמעת מיומנויות. מודל המבטא השפעה של שותפות ספיראלית על התפתחותו.

Powered by Eventact EMS