מודל קהילתיות: פיתוח תחושת קהילתיות דרך שותפות ספיראלית בין הקהילות המבנות את קהילת ביה"ס לע"ס

תמי הנדלמן בן שמעון רבקה וייסטוך
בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

קהילתיות בארגונים ובקהילות, היא רשת של קשרים בין חברי הארגון המאופיינת בחוויה הדדית, נרטיבים ומטרות משותפות ותחושה של קהילתיות . אנו מגדירים את בית הספר לעבודה סוציאלית כקהילה ולכן יש חשיבות בחיזוק מרכיבי הקהילתיות שלה. מודל הקהילתיות פועל בבית הספר, מעל עשור, בהובלת צוות סטודנטים משנה ג` במסגרת הכשרה מעשית בתחום קהילה. מטרת צוות הקהילתיות, לחזק ולגבש את הקהילה הבית ספרית המורכבת מתתי קהילות, בהתבסס על 3 מרכיבים: קהילה לומדת, משתפת ומעורבת.
דגש רב מושם ביצירת מפגשי למידה חווייתיים בין תתי הקהילות כדי לאפשר לחברים לתקשר, לקדם הבנה, למידה, ועבודה משותפת. כל זאת דרך כבוד לידע של השותפים השונים וקידום תהליכי התפתחות אישיים וקהילתיים תוך רגישות תרבותית וארגונית. תהליך המקדם יתר שוויון בתהליכי קבלת החלטות, הדדיות והשפעה. מודל הקהילתיות משקף יוזמות של הקהילות השונות: אילו מהשדה החברתי המשפיעות על הקהילה האקדמית, אילו מסטודנטים, מדריכים, או מאנשי סגל המשפיעות על פיתוח תחושת הקהילתיות, פנימה והחוצה בצורה ספירלית.

Powered by Eventact EMS