שיתוף הפונים בפיתוח ידע: לקראת פרקטיקה של שותפות ספיראלית בע"ס אתגרים ודילמות


ד"ר נאוה ארקין
בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

בחלק זה נביא דוגמה של שותפות ספיראלית שהקו הספיראלי עובר בניסיון להפוך פונים לחלק מתהליך הלמידה. ניסיון בפיתוח פרקטיקה תוך כדי הפעלתה שיוצרות תהליך של שיתוף הפונים בפיתוח ידע המתחיל ברמת המיקרו ומתפתח לרמת המקרו. ידע שצומח מלמטה, מהפונה. מהסטודנטית מהמדריכה ומעובד בתוך הכיתה של שיטות התערבות והכיתה של קורס מדריכים ומופץ חזרה בשדה. זהו ידע שנרכש ע"י "נסיון נחווה" המופק מתהליכים רפלקטיבים, בטבעות משוב מעגליות של השותפות הספיראלית. נדגים כיצד פותחה פראקטיקה מקצועית מתוך חוכמת העשייה, בהתבסס על ההנחה שידע רב מצוי אצל אנשי השדה, המדריכים, הסטודנטים והפונים ידע סמוי שאינו מנוצל, שיש תוך תהליכי השותפות הספירלית לחלצו ולעבדו כידע מכוון לפעולה שיהיה בו שימוש נרחב.

Powered by Eventact EMS