איתור וטיפול בקטינים נפגעי התעללות והזנחה במחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד)

מירי כהן
השירות לעבודה סוציאלית, המרכז הרפואי זיו, צפת

התעללות והזנחת ילדים הינה תופעה שקורבנותיה עלולים לסבול מנכות גופנית, נפשית וחברתית ובמקרים קיצוניים אף יכולה להביא למוות.

ברוב המקרים ההתעללות אינה אירוע חד פעמי אלא מצב מתמשך לאורך חייו של הקטין שיש לו השלכות רגשיות והתפתחויות הן בטווח בקצר והן בטווח הארוך.

איתור מוקדם ככל האפשר יכול להביא להפסקת הפגיעות ומניעת השלכותיהן

המלר"ד מהווה צומת ייחודית בה ניתן לאתר ולטפל באוכלוסייה זו. מחלקות המיון נגישות לכלל האוכלוסייה. ההגעה אליהן אינה סטיגמטית. צוות המחלקה נהנה מלגיטימציה לבדיקה גופנית מקיפה.

מכאן שלצוותים הרב מקצועיים במלר"ד הכוללים אנשי רפואה, סיעוד ועבודה סוציאלית תפקיד קריטי באיתור וטיפול בקטינים נפגעי התעללות והזנחה.

פעולת האיתור מחייבת ערנות, מיומנות גבוהה, רגישות ונחישות בו זמנית. ברוב המקרים עובדת היותם של הקטינים בסיכון אינה גלויה במבט ראשון. על המטפלים מוטלת החובה לאבחן ולהבין גם ללא מילים את מצוקתם של ילדים אלו ופעמים רבות להיות להם לפה ופתח לתקווה ולשינוי.

לעובדת הסוציאלית, הפועלת יחד עם הצוותים הרפואיים והסיעודיים, תפקיד מרכזי בגיבוש מישורי ההתערבות והפעלתם.

Powered by Eventact EMS