1/5 טיפול בנפגעות ונפגעי אלימות והתעמרות במחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד)

בת שבע אילוז batshi_i@walla.com
המחלקה לעבודה סוציאלית, המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון

המלר"ד הינו צומת מרכזי באיתור וזיהוי נפגעי ונפגעות אלימות והתעמרות. רק בחלק קטן של המקרים האלימות מוצגת באופן גלוי כסיבת הפניה למיון. ברוב המקרים האלימות תתגלה רק במידה והצוות המטפל יאתר זאת. הן על פי המחקר והן עלפי הניסיון הצוות מתקשה בביצוע האיתור והסיבות לכך שונות ומגוונות.

לעובדות הסוציאליות במלר"ד תפקיד מרכזי בהנחיית הצוות הרב מקצועי להעלאת המודעות לזיהוי, איתור וטיפול באוכלוסייה זו. לאחר האיתור העובדת הסוציאלית היא מרכזת המקרה ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם אנשי הסיעוד והרפואה. העובדות הסוציאליות בבתי החולים זמינות לקריאות לטיפול בנפגעי ונפגעות אלימות במשך כל שעות היממה ובכל ימי השנה.

ההתערבות במקרים אלו דורשת מיומנות ורגישות רבה המותאמת לצרכי המטופל, לרשת המשפחתית ולסביבה התרבותית תוך שילוב דרישות החוק הנהלים ותוך התייחסות מתמדת לסוגיות אתיות מעמיקות וסביבת עבודה המחייבת החלטות כאן ועכשיו.

ההרצאות בסימפוזיון ישקפו את העשייה, הקשיים והאתגרים בעבודה בצוות רב מקצועי באיתור וטיפול בנפגעי ובנפגעות האלימות במחלקה לרפואה דחופה.

כשהגיע יום סגריר - עבודה סוציאלית עם קשישים נפגעי התעמרות במלר"ד.

איתור וטיפול בקטינים נפגעי התעללות והזנחה במחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד)

כאשר הגוף זועק בשם המטופלת- איתור וטיפול בנשים נפגעות אלימות במשפחה במחלקה לרפואה דחופה.

ייחודיות טיפול בנפגעות אלימות במשפחה מהמגזר הערבי

בת שבע אילוז
בת שבע אילוז
Powered by Eventact EMS