כאשר הגוף זועק בשם המטופלת
איתור וטיפול בנשים נפגעות אלימות במשפחה במחלקה לרפואה דחופה

קרן שילה פז
המחלקה לעבודה סוציאלית, המרכז הרפואי, הלל יפה, חדרה

אלימות במשפחה היא תופעה בעלת השלכות פיזיולוגיות, רגשיות, חברתיות וכלכליות הניכרות הן ברמת הפרט, הן ברמת המשפחה והן ברמת הקהילה והחברה כולה

בית החולים הוא אחד הצמתים אליהם מגיעות נשים החוות אלימות. רובן הגדול לא יחשפו בפני הצוותים את האלימות כמקור הפגיעה. מכאן חשיבות גדולה לאיתור וזיהוי אישה נפגעת אלימות במלר"ד. ישנם סימנים חיצוניים, רפואיים והתנהגותיים שונים האמורים להוות אורות אדומים שיעוררו בפני הצוותים חשד שמדובר במקרה של אלימות. עם זאת רבים בקרב הרופאים והאחיות מתקשים לברר את הנושא עם המטופלת. לעובדות הסוציאליות במלר"ד תפקיד מפתח באיתור וטיפול בנשים אלו. טיפול שיכול להיות פתח לשינוי לתמיכה, להגנה,לטיפול ולמיצוי זכויות. התערבות העו"ס במלר"ד צריכה להיות ממוקדת ומקצועית, וכוללת איסוף מעמיק של הנתונים, עבודה בצוות רב מקצועי הערכת מסוכנות כלפי האישה ו/או ילדיה,וקבלת החלטות בטווח המיידי כולל ערוב גורמי קהילה ואכיפה.

בדיון נתאר מקרים ודילמות מקצועיות המלוות את הטיפול בנשים במלר"ד.

Powered by Eventact EMS