נוער צעירות וצעירים מנוצלים מינית מסחרית - מבוא

author.DisplayName author.DisplayName
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב

בשנים האחרונות גוברת המודעות הציבורית והמקצועית לגבי חומרת הבעיה של ניצול מיני מסחרי של בני ובנות נוער, צעירים וצעירות. תופעה זו חמקמקה וקשה לאיתור ולאומדן. ההערכה היא כי נכון לשנת 2014 היו בישראל בין 1000-1300 קטינים וקטינות המעורבות בזנות ומספר דומה של צעירים וצעירות בגילאי 18-24. המחקר בתחום מצומצם ומעיד על קשיים ניכרים שחווים נוער וצעירים אלה. ידע אודות דרכי הטיפול, הסיוע והשיקום לאוכלוסיה זו דל אף יותר. בסימפוזיון זה נבקש לתרום לידע בתחום על בסיס התערבות ומחקרים עדכניים הנעשים בישראל. ראשית יוצג מודל טיפולי ייחודי לאוכלוסייה זו— הלב 24/7, שמופעל על ידי עמותת עלם בתל אביב. יתוארו ממצאי מחקר שבחן את תפיסותיהם של בני נוער וצעירים המעורבים בזנות ביחס לצרכיהם לשירותים שיכולים לסייע להם, ומחקר שבחן תפיסות של אנשי מקצוע העובדים בתחום הזנות לגבי הצלחה בהתערבות עם נוער מנוצל מינית מסחרית. לבסוף, יוצגו ממצאי מחקר הערכה שבחן את המועילות של מודל ההתערבות עם נוער וצעירים מנוצלים מינית מסחרית.

Powered by Eventact EMS