הלב 24/7: מודל ייחודי לטיפול בנוער צעירות וצעירים מנוצלים מינית מסחרית

שני נרדימון רעות גיא
הלב 24/7, עמותת עלם, תל אביב

בשנת 2015 החלה לפעול תכנית הלב 24/7 הפונה לנוער וצעירים, בגילאי 13-25 המנוצלים מינית מסחרית. לתכנית שותפים עמותת עלם, השירות למתבגרים צעירות וצעירים של משרד הרווחה, והמנהל לשירותי רווחה של עיריית תל אביב-יפו. התכנית מתבססת ומרחיבה את הנסיון המקצועי שהצטבר בתכנית "ערים בלילה" שמפעילה עלם מזה שנים. מטרת העל של התכנית היא להביא להפסקתה של תופעת הזנות בקרב קטינים וצעירים, על ידי צמצום נזקים פיזיים/תפקודיים, גופניים ונפשיים המאפיינים קטינים וצעירים אלו, ויציאה של קטינים וצעירים ממעגל הניצול המיני מסחרי על סוגיו. התכנית משלבת עבודה במרחב שהיה ולינה, באינטרנט וכן מחוצה לו, איתור וישוג ברחוב ובאינטרנט וקשרים בין אישיים של הצעירים עם אנשי מקצוע ומתנדבים. ההרצאה תציג את מודל העבודה של התכנית, תוך התייחסות להנחות התיאורטיות העומדות בבסיס ההתערבות, ופירוט דרכי ההתערבות הייחודיות המתקיימות בה. כמו כן יתוארו אתגרים מרכזיים בהפעלת התכנית כגון עבודה עם אוכלוסיית קצה, איתור וחיזור אחר בני הנוער והצעירים, הפעלת מרחב התערבות רב גילאי ורב מגדרי ועוד.

Powered by Eventact EMS