מהי הצלחה בהתערבות עם נוער וצעירים מנוצלים מינית מסחרית?

פרופ' עינת פלד היידי פרייס ד"ר גיא שילה רוני דותן
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב

ההגדרות המקצועיות והמחקריות של המושג `הצלחה` בהתערבות עם נוער וצעירים המעורבים בזנות מינית מסחרית מרובות ולעיתים אינו בהירות. הרצאה זו תציג ממצאי מחקר איכותני שמטרתו היתה להעמיק את הבנת משמעות ההצלחה בטיפול באוכלוסיה זו, שנעשה כחלק ממחקר הערכה של מועילות ההתערבות עם נוער וצעירים מנוצלים מינית מסחרית. המחקר התבסס על ראיונות עומק חצי-מובנים עם 17 נשות מקצוע בעלות נסיון בהתערבות בתחום הזנות ומשירותים מגוונים. הראיונות התמקדו בתפיסת המרואיינות את משמעות ההצלחה בהתערבות בתחום זה, גורמים המקדמים או מעכבים הצלחה הקשורים בגישות ושיטות התערבות ובמאפייני האוכלוסיה, ו"סיפורי הצלחה."

Powered by Eventact EMS