תכנית "מעטפת" – מדיניות התהוותה והפעלתה

ורדה רפפורט 1 עליה קדם 2
1סגנית מנהלת, שרות מבחן לנוער
2מדריכה ראשית לתכנית, שירות נוער, צעירות וצעירים

תכנית מעטפת היא תכנית התערבות המופעלת כיום במסגרת אגף התקון בשני שירותים: שרות מבחן לנוער ובשירות לנוער וצעירים. היא תכנית המנסה לשקם נערות/ים וצעירים המוגדרים כנוער קצה. התכנית הובאה לארץ על ידי העמותה שביל הקהילה ע"ר, שהייתה לפני 10 שנים חלק מהארגון הבינלאומי The International Initiative.אני מצרפת גם חומר רקע בנפרד.

התכנית הוצגה בארץ במסגרת סיור לימודי בינלאומי. העמותה הצליחה לשכנע את אשלים להפעילה כתכנית ניסיונית בבאר שבע ובחיפה. ועדת ההגוי הייתה משותפת למשרד הרווחה, אשלים והעמותה שביל הקהילה. בסיום הפרויקט בן שש שנים מכון ברוקדייל ערך הערכה ועל פי התוצאות אמץ משרד הרווחה את התכנית באמצעות אגף התקון.

התכנית עברה שינויים, שחשוב להכירם כדי להפכה לשיטת עבודה מקצועית יותר וכיום היא מופעלת גם במסגרת התכניות למשפחות אתיופיות. "הדרך החדשה"

לאור ההיקף הנושאים: גם נושאים הקשורים להתאמת תכנית לארץ, השפה המקצועית החדשה שנוצרה בהשפעת מעטפת, השימוש במחקר לקידום שינויים חברתיים, הרב תרבותיות, פיתוח ואמוץ שיטות טיפול חדשניות, חיזוק המשפחה למען נוער וצעירים, ודילמות אתיות בפרקטיקה – אנו מבקשים להציג את הנושא במושב שלם.

הבקשה היא של משרד הרווחה האגף לתקון שאני משמשת בהתנדבות (העמותה שביל הקהילה) כמרכזת ההדרכה הקבוצתית.

יציגו במושב נציגות של מתאמות התכנית שמייצגות את שלש התכניות ואנו מקווים להביא משפחה לדיון שתוכל להצביע על השוני בטיפול. ישתתפו נציגי המחלקות לשירותים חברתיים שמשתתפות בדיונים המשפחתיים.

מעטפת פועלת באמצעות צוות ליווי משפחתי בבית המשפחה ותכניות הטיפול והעזרה נקבעים במשותף על ידי המשפחה והגורמים הטיפוליים וללא תכניות מוגדרות מראש. החשיבה מחוץ לקופסא היא מילת הקסם. מעטפת במובנה המילולי היא תכנית על פי מידת המשפחה. המבנה התקציבי של התכנית מאפשר לצאת מן הקופסה.

Powered by Eventact EMS