השימוש בשיטת טיפול קצר מועד ממוקד פתרון בצוות לווי משפחתי (צל"מ) בתכנית "מעטפת"

יסכה ריבקינד
עו"ס מעטפת ומרכזת מועדונים גמלאים, מועצה אזורית שומרון

תכנית מעטפת הינו טיפול חדשני לבני נוער וצעירים בסיכון גבוה, השם דגש על מעורבות מערכתית של כל הגורמים הקשורים לבן/ת הנוער המטופל.הרעיון המרכזי הוא לעזור לבן הנוער ולמשפחתו ו"לעטוף" אותם תוך כבוד ושמירה על ייחודיות המשפחה ומציאת הפתרונות המתאימים למשפחה המטופלת.

הטיפול מתרחש בבית המשפחה הגרעינית כאשר העו"ס המתאם (שהינו אחראי על הפרוייקט) מרכיב בתיאום ובשיתוף עם בן/ת הנוער, המשפחה והעו"ס המטפל- צוות ליווי משפחתי (צל"מ).
הצל"מ מורכב ראשית מבן/ת הנוער ומשפחתו הגרעינית, העו"ס המטפל, וכל גורם הנמצא בקשר עם בן/ת הנוער ומשפחתו ויכול לעזור בהובלת השינוי. משתתפים לדוגמא בצל"מ: משפחה מורחבת, מורה/יועץ בי"ס, מדריך קרוב מפרוייקט בקהילה, שותפים מהקהילה, מתורגמן וכו`.
כל ההחלטות במסגרת הפרוייקט מתנהלים בצל"מ, כאשר כל האפשרויות פתוחות וישנו עידוד לחשיבה "מחוץ לקופסא" המגובה גם בתקציב התוכנית.

במושב זה, נספר בעזרת תיאור מקרה על העקרונות והשלבים הבסיסיים המתרחשים בתוך השיחה הטיפולית בשיטת "טיפול קצר מועד ממוקד פתרון", ויישומה בפועל באמצעות הצל"מ.
השלבים הבסיסיים בתוך השיחה הטיפולית עליהם נפרט :
• פרוייקט משותף
• הגדרת עתיד מועדף
• חיפוש יוצאים מן הכלל
• מציאויות מקבילות
• זיהוי הכלים לשינוי

אדגים את השיטה באמצעות תיאור הטיפול במשפחה אחת.

** מקורות: חוברת עזר למשתתפי הסדנא בטיפול המתמקד בפתרון , אביבה ססקין.

Powered by Eventact EMS