מפרקטיקה למדיניות
סימפוזיון 1/4 - סביבה תומכת: תוכנית תמיכה לאנשים בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המסייעת להם להמשך מגורים בסביבתם הטבעית בקהילה

author.DisplayName 1 author.DisplayName 1 author.DisplayName 2 author.DisplayName 3
1השירות לטיפול בקהילה האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים
2פסיכולוגית, יועצת ארגונית ומנחת קבוצות, ROM Knowledgeware, תל אביב
3ראש התוכנית להכשרת רכזי הערכה, יחידת מכלול, קרן שלם, תל אביב

תוכנית סביבה תומכת הוקמה לפני כ-10 שנים כמענה למקרים של אנשים בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית שהתגוררו בגפם, בבית הוריהם וחלקם נמצאו במצבי סיכון. התוכנית באה לתת מעטפת תמיכה שתאפשר המשך מגורים בקהילה ומניעת הוצאתם של האנשים למסגרות דיור חוץ ביתי.
לאור הצלחת התוכנית והכרה של העו"סים ברשויות בתרומתה לאוכלוסיית היעד, גבר הביקוש של רשויות הרווחה לצרף אנשים נוספים לתוכנית. לאור הביקוש הרב הורחבה התוכנית והפכה לתוכנית דגל של השרות ונפרסה בכל הארץ.
יש לציין כי התוכנית תואמת לאמנת האו"ם לזכויות לאנשים עם מוגבלויות בעניין זכותם של אנשים עם מוגבלות לשוויון וחופש בחירה כולל בתחום המגורים, אותה אישררה ישראל בשנת 2012.
כמו כן התוכנית תואמת למגמות עתידיות של מנהל מוגבלויות לפיתוח תכניות מותאמות אישית לאנשים עם מוגבלות, ולמתן זכות בחירה.
התוכנית כפי שפועלת כיום מממשת את מדיניות מנהל המוגבלויות בצמצום מספר האנשים המופנים למסגרות מעוניות חוץ ביתיות , ומאפשרת לאנשים עם מוגבלות לממש את זכותם לבחירה וזאת באמצעות בניית תוכנית אישית מותאמת לאדם על פי רצונותיו, מגבלותיו ויכולותיו.

Powered by Eventact EMS