סביבה תומכת: תוכנית תמיכה לאנשים בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

טלי אלון talia@molsa.gov.il 1 ויויאן אזרן 1 נגה צ`יפמן 2 ד"ר עדי לוי ורד 3
1השירות לטיפול בקהילה האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים
2פסיכולוגית, יועצת ארגונית ומנחת קבוצות, ROM Knowledgeware, תל אביב
3ראש התוכנית להכשרת רכזי הערכה, יחידת מכלול, קרן שלם, תל אביב

סביבה תומכת הינה תוכנית דגל שפיתח השרות לטיפול בקהילה, לאנשים בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית הגרים בקהילה. התוכנית נותנת מענה פרטני ומספקת שרותי תמיכה, ליווי, והכוונה למשתתפים המתגוררים בגפם או הגרים עם הוריהם המבוגרים וחלקם נמצאים במצבי סיכון. התוכנית באה לסייע להם להמשיך להתגורר בקהילה ולמנוע הוצאתם מהבית. התוכנית פועלת כיום בכ-50 רשויות ונותנת מענה לכ-600 משתתפים. התוכנית מופעלת ע"י המח` לשרותים חברתיים או באמצעות עמותות.
במהלך 10 השנים בהן פועלת התוכנית נצבר ניסיון רב אצל אנשי המקצוע והארגונים המפעילים, וכדי להמשיג ולשמר את הידע הוחלט להקים קבוצת למידה שתאגם את הידע שהצטבר בשטח לתורת הפעלה.
ביסוס התוכנית:
1. נערך מחקר מלווה לתוכנית שתוצאותיו מורות על תרומתה המשמעותית של התוכנית עבור אוכלוסיית היעד.
2. נבנו קורסי הכשרה והעשרה למנהלי התוכנית ולצוות המדריכים.
3. הוקם פורום למנהלי התוכנית לצורך הפרייה הדדית בקבוצת השווים.

טלי אלון
טלי אלון
Powered by Eventact EMS