תהליך עבודתה של קבוצה לפיתוח ידע בנושא סביבה תומכת

נגה צ`יפמן 1 טלי אלון talia@molsa.gov.il 2 ויויאן אזרן 2 ד"ר עדי לוי ורד 3
1פסיכולוגית, יועצת ארגונית ומנחת קבוצות, ROM Knowledgeware, תל אביב
2השירות לטיפול בקהילה האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים
3ראש התוכנית להכשרת רכזי הערכה, יחידת מכלול, קרן שלם, תל אביב

פיתוח ידע הינו מתודולוגיה לזיהוי, יצירה והבנייה של ידע ייחודי לארגון. הידע החדש שנוצר מתוך התהליך, מוסכם על עובדיו וחיוני להמשך עתידו. המתודה כוללת מיסודה של קבוצת למידה ארגונית ותוצריה הינם מסמך המאגד את הידע החדש שפותח, מודל להבניית והנגשת הידע וכלים יישומיים.
קבוצת הלמידה בנושא סביבה תומכת נועדה להפיק ידע מנוסח מתוך הניסיון שהצטבר, לסייע בשחזור הצלחות ובהפחתת התנהלויות לא רצויות בתוכנית. הקבוצה שכללה נציגי גופים מפעילים, מנהלי תוכנית ורכזים, לקחה על עצמה לפתח מדיניות, best practices ונהלי עבודה. בהרצאה יוצג סיפורה של הקבוצה, דרך שלבי העבודה שעברה בדרכה.
בהרצאה תוצג תיאורית SECI של Nonaka לפיתוח ידע ארגוני, יודגם כיצד תורגמה התיאוריה למודל מעשי של פיתוח ידע באמצעות קבוצה וכיצד רקמה אור וגידים בעבודתה הייחודית של קבוצת סביבה תומכת.

Powered by Eventact EMS