מהתיאוריה לפרקטיקה בהתערבות וטיפול באלימות בחברות קולקטיביות: שיעורים באקדמיה בעבודה סוציאלית על ועם החברה הערבית בישראל

ד"ר רג'דה אלנאבולסי
המחלקה לע"ס, המרכז האקדמי רופין ובית הספר לע"ס במכללה האקדמית ספיר, שדרות

למרות שהעיסוק בבעיית האלימות במשפחה החל לתפוס תאוצה בקרב חוקרים, אנשי טיפול ובהוראה באקדמיה, רוב המחקרים ההכשרות, והקורסים נעשו בחברות מערביות. תכניות הטיפול וההכשרות לאנשי מקצוע וסטודנטים לעבודה סוציאלית בתחום זה המותאמים לצרכיה ומאפיינה של החברה הערבית בישראל הן מעטות.
רוב הידע המחקרי וההתערבותי שברשותנו בתחום האלימות במשפחה, נאסף ונערך בחברות מערביות, שבהן ההקשר החברתי-תרבותי וההקשר הסוציו-פוליטי שונים באופן מהותי מההקשרים של ממדים אלה בחברות פטריארכליות וקולקטיביסיטיות ובחברות מעבר דוגמת החברה הערבית בישראל. לכן נדרשת בניית תכניות התערבות וטיפוליות המותאמות לצורכי הפרטים, המשפחה, ילדים ונשים והקהילה בחברה ובמשפחה הערבית בישראל.

מתוך תפיסה זו עלה הרעיון לבניית קורס חדשני במרכז האקדמי רופין במחלקה לעבודה סוציאלית, שהדגש שלו, לימוד התיאוריות בנושא אלימות במשפחה ובחברה ולגבש ממנה פרקטיקה להתערבות וטיפול מותאמת לחברה הערבית ובשיתוף ושותפות על הקהילה והשטח. הקורס הועבר בשנת הלימוד 2016-2017, בשפה הערבית ל 9 סטודנטים ערבים, ושלב עשיה ותרומה חברתית ובשותפות עם החברה הערבית.
בהרצאה יוצג המודל שעל פיו נבנה הקורס, כיצד יושם בהוראה, בשותפות ותוך רגישות והתאמה לקונטקסט של החברה הערבית. יוצג סרטון קצר המתאר את החוויה וההתנסות של הסטודנטים בקורס ובשטח.

Powered by Eventact EMS