אצל מי קיים הידע? מהי למידה וכיצד היא מתבצעת? שיעורים שלמדנו מקורס שלנ"ו: שותפות, לומדות, נערות וסטודנטיות

ד"ר אביטל קאי צדוק ד"ר רונית ראובן אבן זהב
המחלקה לע"ס, המרכז האקדמי רופין, עמק חפר

על אף ששותפות הוצעה כערך וכפרקטיקה מרכזית בעבודה סוציאלית (רוזנפלד, 1993), לימוד והכשרה למקצוע בישראל מחמיצים לעיתים את אחד מסוגי הידע המשמעותיים ללמידה: "ידע מן החיים", המצוי בשפע בקרב לקוחות הפרופסיה. בניסיון לשנות מצב זה מתקיים קורס אקדמי במחלקה לעבודה סוציאלית אשר במרכז האקדמי רופין, במסגרתו לומדות יחד, זו לצד זו, סטודנטיות ונערות בגילאי 16-18 שחוו מצבי קושי ומצוקה. הלמידה בקורס מתבצעת במרחב נשי בלבדי תוך שבירת ההירארכיות ותפיסות מקובלות של סמכות ושל כח. הקורס מתבסס על גישות נוספות כגון גישת השותפות (רוזנפלד, 1993), אשר מדגישה את הפחתת ההירארכיה ואת הלמידה מתוך לקוחות העבודה הסוציאלית לגבי הדרך הנכונה עבורם לקבל עזרה. עוד מבוסס הקורס על גישות עכשוויות לעבודה עם נערות (למשל קרומר-נבו וקומם, 2012) המדגישות יצירת שיח משותף עם הנערות, כמו גם למידה משותפת על הדומה ועל השונה בחיי העובדות והנערות. הצגת הממצאים ותתייחס לשאלות כגון אצל מי קיים הידע? מהי למידה וכיצד היא מתבצעת?

Powered by Eventact EMS