הכשרת לקוחות במחקר פעולה משתף: המקרה של שדרות

ד"ר מירב משה גרודופסקי
בית הספר לע"ס, המכללה האקדמית ספיר, שדרות

עבודה זאת תציג מהלך של הכשרת תושבי שדרות, חלקם המתמודדים עם מצוקה כתוצאה מצבירת חובות, במחקר פעולה משתף העוסק בחוויית האדם הצובר חובות וכן דרכי התמודדותו אל מול מערכות המדינה.
הליך ההכשרה התקיים במהלך 2016-2017 במסגרת המרכז לזכויות חברתיות (מז"ח), מרכז הפועל בחסות בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר, וכלל 12 מפגשים. במהלך המפגשים התושבים למדו אודות מחקר פעולה משתף. כמו כן הם היו שותפים לקביעת שאלת המחקר, לקביעת השאלות שנשאלו בתדריך הריאיון, וכן לביצוע הראיונות וניתוח הנתונים שנאספו.
העבודה תתייחס למורכבות הכרוכה בהכשרת התושבים בתהליך ביצוע המחקר ויחד עם זאת תציג את הלמידה הכרוכה בקיום סוג זה של מחקר ושותפות עם לקוחות החווים בעצמם את הסוגיה הנחקרת.

Powered by Eventact EMS