הפשר של הקשר: תפיסות של מדריכים ומרצים את מודל ההכשרה

ד"ר עינב שגב
בית הספר לע"ס, המכללה האקדמית ספיר, שדרות

מודל להכשרה מקצועית בשדה אשר מיושם בבית הספר לעבודה סוציאלית בישראל מסתמך על קשר בין מרצי סמינר הכשרה (חברי סגל) לבין מדריכי השדה. כאשר הסטודנטים המודרכים על ידי מדריכי השדה מודרכים על ידי אותם מדריכים שעמם נמצא המרצה בקשר. מטרת הקשר לחבר בין האקדמיה לשדה ולהוות גשר עבור ובשירות הסטודנטים בלמידת השדה.
המחקר בחן את תפיסות המדריכים והמרצים את הקשר ביניהם בניסיון להבין מה בשירות מודל ההכשרה ומה דורש שיפור.
מטרות ושיטות המחקר:המחקר הינן איכותני אשר כלל עשרים ושניים ראיונות עם מדריכי סטודנטים ומרצי סמינר.
ממצאי המחקר: הקשר נמצא כחשוב ומרכזי בעיניי המדריכים והמרצים כאחד להצלחת המודל ולהכשרת הסטודנטים. יחד עם זאת , עלו קשיים ופערים שחווים המרצים והמדריכים בנוגע לקשר ביניהם.
מסקנות והמלצות יישומיות: מרכזיות הקשר בין המדריכים למרצים, מביעה על חשיבות חיזוק ושיפור הקשר בין בתי הספר לעבודה סוציאלית לשדה . אציג מספר המלצות לשיפור הקשר אשר עולות מתוך מחקר זה.

Powered by Eventact EMS