עבודה סוציאלית ורווחה תעסוקתית לאור מגמות ושינויים בעולם העבודה

פרופ' דוד ברגל
ביה"ס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית

לאור השינויים התכופים והחדים בעולם העבודה והתעסוקה, תיערך סקירה על עולם העבודה ושינויי המגמות אותם אנו חווים ואלו הצפויים לנו בעתיד.
יסקרו מגמות בנושא התעסוקה, סגירת והעלמות מקצועות ויצירתם של מקצועות וסוגי העסקה חדשים, שינויים בתפקידי עובדים והתנגשות עם תפקידים הוריים. עליית תוחלת החיים לצד התרחבות הידע, הזמן הפנוי והעסקת גמלאים ככוח עבודה מיוחד.
התמודדות עם שינויים ארגוניים רבי עוצמה וחרדות קיומיות. התגבשות קבוצות לעזרה עצמית ותפקידם. תעשה סקירה היסטורית קצרה על התפתחות תחום ע"ס תעסוקתית,
ויבחן תפקידם של העוס"ים התעסוקתיים בעולם העבודה המשתנה, והשפעתם על עובדים, מנהלים וארגונים.
עבודה סוציאלית תעסוקתית מעשית תוצג על ידי עו"ס נמל אשדוד ועו"ס מעיין דרורי מעירית באר שבע.









Powered by Eventact EMS