עבודה סוציאלית תעסוקתית בנמל אשדוד

מירי דרעי
השירות הסוציאלי, נמל אשדוד

מקצוע העבודה הסוציאלית נכנס לנמל אשדוד מראשית הקמתו בשנת 1965 כדי למלא את הצרכים הסוציאליים של העובדים בתהליך הקמת הנמל וכן לענות על צרכים נוספים של העברת עובדים מנמל תל-אביב-יפו אל נמל אשדוד.
במרוצת השנים במקביל לשינוי בתפיסה המקצועית של העבודה הסוציאלית במפעלי תעשייה, התרחב התפקיד להיבטים רחבים יותר בתחום הרווחה החברתית, משפחתית, הגופנית והנפשית של העובד. כגון:
טיפול בפצועים/חולים, התמודדות עם מחלות אקוטיות/כרוניות, שיקום העובד לאחר הפציעה/מחלה ממושכת, טיפול בשכול, מיצוי זכויות לשארים וליווי שארים, קיום קשר ישיר עם גורמי רווחה בעיר והפניית עובדים, בירור זכויות העובד בשירותים הקהילתיים, חיזוק קשר בין עובדי הנמל וההנהלה, מתן הרצאות למניעת הטרדה מינית ותפקיד העו"ס בנמל, סדנאות וקורסים כגון: כלכלת המשפחה, ביה"ס להורים, לחץ ושתיקה, תזונה וקריירה, פרישה מעבודה ועוד, טיפול בגמלאים, ועוד.
בנוסף התפיסה המקצועית של תפקידי נבחנת ומשתנה לאור השינויים בעולם התעסוקה והאתגרים הארגוניים שהנמל ועובדיו עוברים.

Powered by Eventact EMS