עבודה סוציאלית תעסוקתית בעיריית באר שבע

מעיין דרורי
משאבי אנוש, עירית באר שבע

עיריית באר שבע גיבשה במהלך שנת 2009 תכנית אסטרטגית לשנים 2010-2019, במטרה להטמיע שינוי חשיבתי, ניהולי ותדמיתי לעיר. התוכנית שנבנתה כללה גיבוש חזון עירוני תוך מיפוי ההזדמנויות והאתגרים העומדים בפני העיר. אחת המטרות העיקריות של התוכנית הייתה פיתוח ומיצוב העיר כעיר מטרופולין לצד העלאת איכות חיי התושבים.
אגף משאבי אנוש, שהינו שותף אסטרטגי מוביל בארגון, גיבש חזון אגפי אשר שם דגש על פיתוח ההון האנושי, מתוך האמונה כי לכל עובד/ת יש תרומה אישית בעבודתם לעשייה הציבורית ולמימוש החזון העירוני.
כנגזרת מכך נבנה תחום "רווחת העובד" במחלקת פיתוח הון אנושי, מתוך ראייה והבנה כי ליווי שוטף ומקצועי של העובדים בצמתים המרכזיים בחייהם ובעבודה, מהותי להנעת תהליכי שיפור שירות ועשייה עירונית.
כפועל יוצא של יעד זה קודם תקן של עו"ס תעסוקתי בעירייה בשנת 2010. לשמחתנו, בשנים האחרונות, בעקבות פנייה של עיריית באר שבע למרכז שלטון מקומי ולמשרד האוצר, הוכר באופן תקדימי תקן עו"ס תעסוקתי באגפי משאבי אנוש ברשויות מקומיות המעוניינות בכך.

Powered by Eventact EMS