שינוי מדיניות ומגמות בעבודה עם צעירים וצעירות חסרי בית

author.DisplayName author.DisplayName
משפטנית, ראש תחום קצה ונערות, עמותת עלם, בני ברק

מזה עשור זה כבר מ 2002 הרבה יותר מעשור....מפעילה עמותת עלם שני מרכזים לצעירים וצעירות חסרי בית , מישהו לרוץ איתו בתל אביב, וגלגל בירושלים. בתוכניות אלו הופעלו מרכזים להפחתת נזקי הרחוב וחיי ההישרדות, עבודת רחוב מאומצת לאיתור אוכלוסיות היעד והנגשת סיוע ברחוב. כמו כן, ליווי, תיווך ובניית קשרים אישיים ארוכי טווח אשר נרקמו בין הצעירים והצעירות לבין אנשי הצוות והמתנדבים והמתנדבות.
לפני שלוש שנים החל תהליך ייחודי, בשותפות עם צעירות וצעירים חסרי בית המתמקד בהשמעת קולם הייחודי, למידת צרכיהם כפי שהם תופסים אותם ובאמצעות עבודת לובי מאומצת בקרב מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות הצלחנו להרחיב את המענים הניתנים כיום לצעירים וצעירות חסרי בית בערים ירושלים ותל אביב. עקרונות העבודה הלא פורמאלית עם צעירים וצעירות חסרי בית הביאו לא פעם להתנגשות עם התפיסות והמדיניות הממסדית הרווחת בישראל. הרצאה זו תדבר על האתגרים והצלחות שבעבודה המשותפת.

מאיה ברון
מאיה ברון
Powered by Eventact EMS