קשר בין חסרות בית ופגיעה מינית

author.DisplayName
עו"ס מנהלת במטה עלם, תחום קצה ונערות, עמותת עלם, בני ברק

באילו מצבים הרחוב הופך להיות עדיף על הבית ומה גורם לנערים ולנערות לצאת אליו על אף כל הסכנות שמביא עמו? בחלק זה נסקור את השלבים הקודמים לחסרות הבית- גורמי הסיכון, מאפיינים ונורות אדומות וכן היציאה לרחוב בו נראה לעיתים קרובות שחזור של מצבי הסיכון שקרו בבית דרך ניצול מיני, זנות ופגיעות חוזרות.

מאיה ברון
מאיה ברון
Powered by Eventact EMS