הסברה והנגשה של ידע

author.DisplayName
קהילתית, עמותת קהילה לתיקון חברתי ותרבותי, בית שמש

תהליכי התחדשות עירונית הם תהליכים מורכבים מאוד המערבים שחקנים רבים מתחומים מגוונים: רשויות מקומיות ורשויות תכנון, יזמים ואנשי עסקים, עורכי דין, אדריכלים, מהנדסים, חברות בנייה, ועוד. כל הגורמים הנ"ל – מהמגזרים הציבורי והפרטי – אינם תמיד נגישים ומובנים לבעלי דירות, בעיקר אם מדובר בשכונות עם אוכלוסיות מודרות ומוחלשות. במקומות רגישים אלו אנו, כעובדות סוציאליות מחויבות להנגיש, לתרגם ולהסביר באופן אינטנסיבי מידע וידע הנוגעים למהות התהליכים הללו, ההזדמנויות והאתגרים שתהליכי התחדשות עירונית מזמנים, ואת דרכי ההתמודדות האפשריות מול אותם גורמים ובין הדיירים לבין עצמם. בהרצאתי אתאר דרכים שונות להסברה אפקטיבית בתחום ההתחדשות העירונית, ואת האתגרים שבהסברה בקרב אוכלוסיות מודרות ומוחלשות ובעולם עסקי וציבורי מורכב ומשתנה.

מיכל גומל-בלנק
מיכל גומל-בלנק
Powered by Eventact EMS