שיתוף ציבור ודו"ח חברתי

author.DisplayName author.DisplayName
קשרי קהילה, המנהלת להתחדשות עירונית, חברת מוריה, ירושלים

בתהליכי התחדשות עירונית אחד מתפקידנו המרכזיים כעובדים סוציאליים הוא לסייע לדיירים להגביר את כוחם כמובילים ומשפיעים בתוך התהליך. אנחנו עושים זאת באמצעות סיוע בהתארגנות ובהעברת ידע וכלים אך גם ביצירת ערוצי השפעה ממשיים לבעלי הדירות בתהליך. במסגרת הליווי החברתי לפרויקטים מתפקידנו לייצר דיאלוג ושותפות בין גורמי התכנון ובעלי הדירות, להציף את הזהות הקהילתית הייחודית של המתחמים ולדאוג שהיא תוטמע בתכנון החדש. בתהליכי התחדשות עירונית אמנם הורסים בניינים אך תהליכי התחדשות שנבנים נכון לא חייבים להרוס את קהילות – באמצעות דיאלוג בין הדיירים למתכננים, זיהוי והצפה של המאפיינים הקהילתיים הייחודיים ניתן לשמר ואף לחזק את האיכויות הקהילתיות ולייצר תכנון שיתאים לקהילה הקיימת ולצרכיה.
בהרצאתי אציג מודלים וכלים לשיתוף ציבור בתהליכי התחדשות עירונית, אצביע על הייחודיות של שיתוף ציבור מסוג זה ועל האתגרים הטמונים בו וכן אסביר מהו דוח חברתי ומה תפקידו בתהליך.

מיכל גומל-בלנק
מיכל גומל-בלנק
Powered by Eventact EMS