מדיניות חברתית

שירה אבני
עבודה קהילתית, אגף הרווחה, עיריית ירושלים

קידום התחדשות עירונית וציפוף במרחב הבנוי הקיים הינו אחד מהיעדים שהגדירו לעצמן הממשלות האחרונות. לצורך קידום היעד חוקקו מגוון רחב של חוקים ונהלים, ארציים ומקומיים, שנועדו לעודד קיום תהליכים אלו ולזרזם בשטח.
בעבודה הקהילתית המעמיקה עם תושבים במתחמי התחדשות עירונית בירושלים ובארץ זוהו סוגיות רבות בחוקים ונהלים אלו שגרמו לפגיעה בתושבים בכלל ובאוכ` חלשות בפרט. במושב אתאר את תהליכי שינוי המדיניות שקודמו ע"י עובדים סוציאליים קהילתיים בירושלים ובארץ – על שלביהם השונים החל מגיבוש התובנות לגבי הסוגיות הפוגעניות והדרכים השונות בהן ניתן לשנות את המדיניות כך שישתפר המצב ועד לשותפות בביצוע תהליכי השינוי עצמם. לסיום אדון גם בשאלות והסוגיות המשמעותיות שעוד עומדות לפנינו בנושא זה.

Powered by Eventact EMS