עבודה תמיכתית כדרך התערבות מקצועית בעבודה עם משפחות במצוקה

פנינה פקר
תכנית יחדיו, עמותת כתף לכתף, ארצי

הרצאה זו תתייחס לשני נושאים מרכזיים:
1. היכרות עם שיטת ההתערבות בתכנית יחדיו והרציונל המוביל אותה.
2. שיטת ההתערבות התמיכתית- כדרך התערבות מקצועית בעלת השפעה חיובית משמעותית
בנושא הראשון יתואר כוח החלוציות של העבודה הסוציאלית, היכולת והתנאים הנדרשים ליצירת פיתוח מענה מקצועי ומותאם לאוכלוסיות עימן אנו עובדים. נכיר את אופן גיבוש שיטת ההתערבות בתכנית 'יחדיו' ונזהה את העקרונות העומדים בבסיס כל רכיב בתכנית.
בחלק השני נעמיק בשיטת ההתערבות התמיכתית כשיטת התערבות הקיימת בלשכות הרווחה, אך נתפסת לעתים כשיטת התערבות אנטיאיטיבית, בלתי מקצועית שאין מייחסים לה את הכוח והמשמעות הראויים לה וכן נתייחס למתח בין האינטנסיביות בה פועלות העובדות הסוציאליות לבין המחוייבות למתן מענה מיטבי ללקוחות.

Powered by Eventact EMS