תכנית `יחדיו` מהלכה למעשה

author.DisplayName author.DisplayName
המחלקה לשירותים חברתיים, עיריית רחובות

ביחידה זו נדון ביישום העקרונות של הגישה התמיכתית הלכה למעשה, נכיר תהליך של קבוצה שפועלת שלוש שנים וההישגים של הנשים המשתתפות בקבוצה.
דרך תיאורי המקרה והסיפורים האישיים, נתבונן על היישום של העקרונות הבסיסיים שנשמרו בתכנית לאורך השנים, החוזק שלהם ומידת הפשעת, תוך ראייה ביקורתית של תפקיד העובדות הסוציאליות במחלקות והקושי ליישם את עקרונות אלו בעבודה השוטפת המחלקות הרווחה.

לשתי המנחות תצטרפנה שתי משתתפות שישתפו בתהליך מנקודת ראותן.









Powered by Eventact EMS